Saturday , August 17 2019

Thông cáo Bầu Cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành

VT số: 2019-02-001 TC/BGSBCH/VN

THÔNG CÁO

BẦU CỬ BAN GIÁM SÁT VÀ BAN CHẤP HÀNH

 

Thưa Quý Hội viên,

Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal trân trọng thông báo cùng quý Hội viên :

Đại Hội khoáng đại sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ 30 ngày chủ nhật, mùng 9 tháng 6, 2019 tại:

Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng
6767, Chemin Côte-des-Neiges,
Montréal, Québec, H3S 2T6

Năm nay, chúng ta sẽ bầu tân Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2019-2021. Ban chấp Hành đã ủy nhiệm BS Trần văn Dũng làm Chủ tịch Ủy Ban bầu cử.

Quý hội viên muốn ứng cử vào Ban Giám Sát hay Ban Chấp Hành xin liên lạc với văn phòng Cộng Đồng, điện thoại (514) 340-9630.

Trân trọng kính mời quý hội viên tham dự đông đủ ngày Đại hội.

Thay mặt Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành,

Montréal, ngày 22 tháng 2 năm 2019

Bs Đào Bá Ngọc
Chủ Tịch Ban Chấp Hành

1 Year – Kangen Water
X