Saturday , September 21 2019
  • Những Điểm Nổi Bật Của Các Thành Viên Trong Liên Danh 2

    Có đọc qua những điểm nổi bật của từng ứng cử viên trong liên danh 2 mà thụ ủy là Nha Sĩ Nguyễn Ngọc Nga, tất cả đồng hương sẽ phân định rõ nét khi cầm lá phiếu chọn người thay mặt mình đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở Montréal. Họ là những người trẻ nhưng lại có lập trường quốc gia vững chắc. Họ là những thanh thiếu niên rời bỏ quê hương Việt Nam và mang trong lý lịch bản thân với dấu ấn của hai chữ Thuyền Nhân. Họ cũng chính là những người đã từng hoạt động xã hội nhiều năm, là những thiện nguyện viên trong cộng đồng Việt Nam và khắp nơi. Họ đang tiếp bước theo gót của chính cha ông trong gia đình nhỏ của mình để vươn tới những thành quả chung cho cộng đồng Việt Nam chúng ta.

    Read More »
  • Cảm tưởng về phim Mẹ Vắng Nhà

  • SHARE CẤP TỐC

  • Tiến trình Hán hóa qua các Đặc khu kinh tế

  • Lễ Thượng Kỳ, Tháng Tư

Restaurant Shogun – After Post
X