Friday , November 16 2018

Sinh Hoạt

September, 2018

August, 2018

  • 16 August

    Buổi vinh danh đồng hương

    Với thành ý chúc mừng và vinh danh đồng hương đã có công đóng góp một cách rất nổi bật cho đất nước cưu mang và làm rạng danh người Việt chúng ta ở Canada, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal đã tổ chức buổi vinh danh các …

July, 2018

June, 2018

X