Monday , March 18 2019

Sinh Hoạt

January, 2019

November, 2018

  • 25 November

    Phóng Sự Buổi lễ Ra mắt Sách Việt Sử Đại Cương tập 1

    Buổi ra mắt sách Việt sử Đại Cương tập 1 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal và Trung tâm Giáo dục Hồng Bàng Montreal tại hội trường École Secondaire St-Germain, thành phố St Laurent.

September, 2018

August, 2018

  • 16 August

    Buổi vinh danh đồng hương

    Với thành ý chúc mừng và vinh danh đồng hương đã có công đóng góp một cách rất nổi bật cho đất nước cưu mang và làm rạng danh người Việt chúng ta ở Canada, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal đã tổ chức buổi vinh danh các …

July, 2018

June, 2018

X