Friday , November 16 2018

Bầu Cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal Nhiệm Kỳ 2017-2019

Tôi đến Montréal từ hơn 40 năm và cũng hoạt động trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal (CĐ), lúc trẻ thì cũng có múa hát giúp vui trong những Tết Nguyên Đán, sau đó cũng giúp ban tổ chức tại thành phố Brossard lập một phái đoàn tham dự đại hội thể thao Bắc Mỹ. Dù sống ở Montréal từ lâu nhưng đời sống hàng ngày không cho phép hoạt động với CĐ thường xuyên. Nay các con đã trưởng thành, tôi có nhiều thì giờ và mong muốn tìm hiểu thêm về các hoạt động của CĐ.

Câu hỏi mà rất nhiều người Việt tự đặt là ai có thể làm việc cho CĐ? Mình phải có cương vị và học vấn gì mới có thể đủ điều kiện làm việc cho CĐ. Theo sự quan sát của tôi từ vài năm nay, CĐ hưởng ứng sự giúp đỡ của mọi người Việt tại Montréal. Chúng ta có thể giúp theo khả năng của mình và theo nhu cầu của CĐ.

Ngày 11 tháng 06 năm nay, CĐ tổ chức một buổi bầu cử Ban Chấp Hành (BCH) và Ban Giám Sát (BGS) cho nhiệm kỳ 2017-2019. Theo các chi tiết đăng trên mạng thì các quy tắc của cuộc bầu cử này được định nghĩa rất rõ ràng và đã được thông báo đến cộng đồng người Việt tại vùng Montréal một cách rất minh bạch. Các điều kiện ứng cử được giải thích rất rõ ràng và rất dể hiểu cho người đọc. Các chi tiết về cuộc bầu cử và ứng cử cũng được giảng giải rất minh bạch.

Sau khi đọc các bản thông báo, tôi được dịp trò chuyện gần một tiếng đồng hồ với bác Vũ Văn Thái, một hội viên CĐ từ năm 1978, đã từng làm chủ tịch Ban Giám sát, Phó Chủ Tịch Ban chấp Hành và hiện nay là chủ tịch Ủy ban Bầu cử cho nhiệm kỳ 2017-2019. Sau khi nói chuyện với bác Thái, tôi hiểu rõ hơn về CĐ và phương pháp bầu cử của CĐ. Tôi xin phép được tóm tắt để các độc giả hiểu thêm vể để tài này.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Canada Vùng Montréal (CĐNVQGM) là một tập thể người VN tỵ nạn cộng sản, cùng có chung một chủ trương là phát triển tinh thần quốc gia, yêu nước, yêu tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Tôn chỉ của CĐ là tôn trọng, bảo vệ và phát huy nhân quyền đã được minh thị trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và Charte Canadienne des Droits et Libertés của Canada và Charte des Droits et Libertés de la personne du Québec. CĐ cũng chủ trương bảo tồn và phát huy văn hóa VN, cũng như tinh thần ái hữu và tương trợ giữa đồng bào. Hội viên CĐ bao gồm mọi thành phần người VN tỵ nạn. Người hôn phối của hôị viên cũng có thể làm hội viên, dù không phải là VN. Hội viên có nhiều quyền lợi và có thể ứng cử vào BCH và BGS, không bắt buộc phải có khả năng chuyên môn. BCH có nhiệm vụ điều hành CĐ, liên lạc với các cấp chính quyền, và thực hiện chương trình hành động đã đề ra trong lúc tranh cử. BGS không trực tiếp liên hệ với hội viên và chính quyền. Nhiệm vụ của BGS cốt yếu là tuân thủ, bảo vệ và kiểm soát tính cách hợp lệ (hợp Nội Quy) của BCH trong mọi sinh hoạt. BGS cũng kiểm soát chi tiêu, sổ sách kế toán, ngân quỹ và tài sản CĐ, do BCH nắm giữ. Tất cả các hội viên dù có bất cứ chức vụ nào cũng đều là thiện nguyện, ngoại trừ người thư ký văn phòng có lương tối thiểu. Các sinh hoạt chính yếu của CĐ có thể thấy là tổ chức Hội Chợ Tết cho đồng bào, làm giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, và lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30-4. Ngoài ra, CĐ thường chú trọng đến việc đồng hành với đồng bào trong nước nên mỗi khi có biến động gì ở VN thời CĐ cũng có phản ứng để hỗ trợ. Ngoài ra, CĐ cũng tổ chức các lớp điện toán hoặc Anh, Pháp văn cho đồng bào.

CĐ đang có các sinh hoạt cho giới trẻ và trù liệu nhiều sinh hoạt khác trong tương lai. Chính những sinh hoạt đa dạng của CĐ do sáng kiến của BCH đã lôi cuốn mọi giới đồng bào đến với CĐ. Cũng từ đó mà có nhiều hội viên muốn đóng góp sáng kiến hoặc các khả năng của mình mà gia nhập các chuyên ban do BCH điều hợp. Mọi hội viên đều có quyền lập một liên danh gồm 5 người để ứng cử vào BCH. Hoặc có thể tự mình ứng cử vào BGS.

BCH và BGS có nhiệm kỳ là 2 năm và có thể tái ứng cử vô hạn định. Các cuộc bầu cử vào BCH và BGS được tổ chức mỗi 2 năm, vào ngày chủ nhật trong tháng sáu dương lịch. Hai tháng trước ngày mãn nhiệm, chủ tịch BCH phải triệu tập Đại Hội Bầu cử để toàn nthể hội viên đi bầu BCH và BGS cho nhiệm kỳ kế tiếp; đồng thời đề cử một hội viên lâu năm và có khả năng làm chủ tịch Ủy Ban Bầu cử (UBBC). Một tháng trước ngày ĐHBC, chủ tịch UBBC sẽ ra một thông cáo ấn định thể thức bầu cử và ứng cử, hạn chót nộp đơn v.v… theo như Nội Quy của CĐ ấn định. Sau khi khóa sổ, UBBC xét sự hợp lệ của các đơn. Các đơn không hợp lệ sẽ phải thông báo cho người nộp liên hệ biết trước ngày bầu cử 1 tuần lễ. UBBC phải nói rõ các điểm phải điều chỉnh để đơn được chấp thuận. Một bản thông cáo khác cho biết số liên danh ứng cử vào BCH cùng tên tuổi những vị này; đồng thời số người và tên tuổi các ứng cử viên vào BGS.

Đến ngày bầu cử, tất cả các hội viên đều được mời để tham dự đại hội khoáng đại bầu cử. Họ sẽ là thành phần của Đại Hội Đồng, có nhiệm vụ nghe báo cáo về mọi sinh hoạt của BCH mãn nhiệm, cũng để kiểm soát BCH về tài chánh. BCH cũng có bản báo cáo về những sinh hoạt giám sát BCH. Đại Hội đồng nghe, tìm hiểu và phán quyết về các hoạt động của hai Ban. Khi mọi hội viên đã thông qua các báo cáo, chủ tịch BCH mãn nhiệm sẽ tuyên bố hết nhiệm vụ và bàn giao việc điều hành Đại Hội cho UBBC.

UBBC bắt đầu tiến hành việc bầu các BCH và BGS theo thủ tục ấn định trong Nội quy. Các ứng viên tự giới thiệu, nói về lý do ứng cử. BCH phải nói về chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ. Sau đó là các hội viên hợp lệ bỏ phiếu. UBBC kiểm soát và đếm phiếu. Khi có kết quả, UBBC sẽ tuyên bố chính thức tại Đại Hội. Các thùng phiếu sẽ được UBBC niêm phong và giao cho Văn phòng CĐ cất giữ, phòng khi có người khiếu nại. UBBC hết nhiệm vụ 15 ngày sau ngày Đại hội Bầu cử.

Trách nhiệm của người chủ tịch ban bầu cử là tổ chức cuộc một bầu cử hợp Nội Quy và cũng sẽ là người giám sát cuộc bầu cử và khẳng định sự đắc cử của liên danh và các giám sát viên. Người chủ tịch ban bầu cử sẽ giải đáp các thắc mắc hoặc các khiếu nại nếu có.
Theo nội quy của CĐ thỉ chủ tịch ban bầu cử phải thông báo các chi tiết về cuộc bầu cử đến đồng bào một tháng trước và sẽ thông báo thời gian để nhận các ứng dụng mới. Tất cả các hồ sơ của các ứng cừ viên đều được phân tích kỷ. Các hồ sơ có phần thiếu sót được ban tổ chức bầu cử cho bảy ngày để bổ túc.

Sau khi phân tích tất cả các hồ sơ, ban bầu cử sẻ thông báo đến đồng bào các liên danh và các ứng cử viên hợp pháp cho cuộc bầu cử ban chấp hành và ban giám sát trong nhiệm kỳ mới.

Ngày bầu cử được tổ chức tại Đại sảnh trung tâm 6767, chemin Côte des neiges tại tỉnh Montréal. Cách thức bầu cử rất dể hiểu, liên danh hay ứng cử viên nào được 50%+1 phiếu sẽ được đắc cử; đây là một cuộc bầu cử đa số theo phổ thông đầu phiếu trực tiếp (scrutin majoritaire au suffrage universel direct). Trường hợp năm nay cũng giống như rất nhiều nhiệm kỳ trước, chỉ có một liên danh ứng cử ban chấp hành. Nếu liên danh này không gặt được 50%+1 số phiếu thì liên danh phải chấp nhận trở lại chức vụ trong vòng một năm trong khi chờ đợi cuộc bầu cử mới. Trong trường hợp có giám sát viên không gặt được 50%+1 số phiếu thì ban bầu cử phải tổ chức vòng hai để tuyển lựa giám sát viên.

Ban chấp hành CĐ có năm vị trí:

  • Chủ tịch
  • Phó Chủ tịch Nội vụ
  • Phó Chủ tịch Ngoại vụ
  • Tổng Thư ký
  • Thủ quỹ.

Ban giám sát gồm có năm vị trí:

  • Chủ tịch
  • Phó Chủ tịch
  • Tổng Thư ký
  • Giám sát viên 1
  • Giám sát viên 2

Tôi xin kèm các thông báo của buổi bầu cử của ban chấp hành và ban giám sát dưới đây:

Thông Báo 1: của Chủ tịch CĐ

THÔNG CÁO BẦU CỬ BAN GIÁM SÁT VÀ BAN CHẤP HÀNH

Thông Báo 2: của Ủy Ban Bầu Cử – Điều kiện ứng cử

THÔNG CÁO của ỦY BAN BẦU CỬ

Thông Báo 3: của Ủy Ban Bầu Cử – Liên Danh và Ứng Cử Viên

Thông cáo của Ủy Ban Bầu Cử

Theo tôi nhận thấy thi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Canada Vùng Montréal đã tổ chức một cuộc bầu cử rất dân chủ, cách làm việc rất ming bạch trong mọi lãnh vực như cách thông cáo đến các đồng bào ở Montréal, sự lựa chọn các liên danh và giám sách viên và cách giám sát ngày bầu cử.

Tôi mong bài viết này sẽ giúp các đọc giả thông hiểu thêm về cách làm việc của Cộng Đồng, sẽ thường xuyên tìm hiểu, giúp đỡ và tham dự các hoạt động để cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Canada Vùng Montréal càng ngày càng lớn mạnh và có một chân đứng vững chắc cùng với các Cộng Đồng khác.

Lê Tiến-Dũng

X