Saturday , August 17 2019

Tháng Tư Đen – Thật đáng ăn mừng lắm ư?!

Chiến thắng ư? Khi đó là cột mốc đánh dấu sự kiện hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi dưới sự truy sát của chính đồng loại của mình đội lốt CS. Để giữa đại dương mênh mông, họ trở thành những người Vô Tổ Quốc. Thật sự Vô Tổ Quốc!. Bởi có mà không thể quay về… Và kể từ đó, họ phải mang cái thân phận gọi là Thuyền Nhân. Họ phải đối diện với tử thần… bất chấp tất cả… lao về phía trước… với một tia hy vọng mong manh là tìm thấy một mảnh đất xa lạ giữa chốn đại dương mênh mông… Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, chỉ có khoảng 35% thoát nạn đến được bến bờ, 65% còn lại (khoảng hơn 800 ngàn người) phải bỏ mình dưới lòng biển sâu thẳm hay giữa nơi rừng thiêng nước độc với thân phận là người Vô Tổ Quốc.

Ăn mừng ư? Thật là vô lương tri và vô nhân tánh khi tổ chức ăn mừng trong lúc những nắm xương tàn của hàng triệu đồng loại đang còn nằm dưới lòng biển sâu hay giữa rừng thiêng âm u cùng với nổi đau thương tang tóc của hàng triệu triệu gia đình.

Thật là vô liêm sỉ khi xè tay nhận những đồng đô la của những người may mắn thoát nạn gửi về cứu thân nhân họ nơi quê nhà, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chụp cho họ cái mũ “bọn thù địch nước ngoài… bọn phản động nước ngoài…” khi họ chỉ cất lên tiếng nói bảo vệ quyền làm người cho đồng bào họ nơi quê nhà.

Tháng 4, 2017.
Luân Đoàn

Huong Chau Kho Bo – After post
X