Monday , March 18 2019

Xin Mãi Có Nhau – Hoàng Châu

Si … Má em ưng ửng phấn hồng Làn da mịn trắng … say hồn thơ đây Si em anh trồng ngàn cây Hương tình tỏa ngát, mộng này … mơ …

Lucasa Media After Post
X