Tuesday , January 22 2019
Header Banner HCT 2019

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trao Huy Chương của Thượng Viện Canada cho Bs. Đào Bá Ngọc

Nhân dịp 150 năm của Canada, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải thay mặt Thượng Viện Canada trao huy chương của Thượng Viện cho Bs Đào Bá Ngọc, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal.

1 Year – Kangen Water
X