Monday , June 17 2019

Thông Cáo về Cuộc Bầu Cử

VT số: 2019-06-001 TC/BCHHBC/VN

Montréal, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG CÁO SỐ 1

Nhận xét của Ủy Ban Bầu Cử

về cuộc bầu cử BGS và BCH / CĐ cho nhiệm kỳ 2019-2021 tổ chức tại
đại sảnh trung tâm sinh hoạt 6767 Côte-des-Neiges, Montréal ngày 9-6-2019 vừa qua

 

Nhận xét chung, cuộc bầu cử nói trên đã gây ra niềm tin vào sự dấn thân của giới trẻ vào sinh hoạt cộng đồng, thay cho lớp người trẻ đã dấn thân từ trước đó hai mươi năm. Niềm tin này đã biến thành một cuộc cãi vả khi nhân viên an ninh của cơ sở đã phải hủy cuộc bầu cử vì số hội viên muốn vào phòng vượt qua chỉ tiêu 220 chỗ ngồi của phòng. Liên danh TQT liền quy lỗi cho Ban Chấp Hành đương nhiệm cố ý thuê phòng nhỏ để hủy cuộc bầu cử. Điều này hoàn toàn sai. Theo kinh nghiệm những năm trước, số hội viên CĐ hiện diện tại các Đại hội Bầu cử trung bình là khoảng 120 người, có năm cao nhứt là 180 người. Những năm có Đại hội thường niên, số người tham dự chỉ khoảng sáu, bảy chục người, nên thường mướn phòng ở lầu sáu.

Theo danh sách Hội viên do văn phòng CĐ thiết lập trước kỳ bầu cử, tổng số hội viên là 199. Một tuần trước ngày bầu cử, theo danh sách cập nhật do văn phòng CĐ chuyển, số hội viên đã tăng đến 761 người. UBBC đã hỏi văn phòng CĐ và được cho biết là các thành viên trong liên danh TQT đã nhiều lần cầm từng sấp hai, ba chục đơn xin gia nhập CĐ đến để nộp và xin đóng tiền ngay. Mỗi đơn đều có tên nhiều người xin gia nhập. Đồng thời, nhiều tin đồn đã được tung ra là BCH đương nhiệm không sốt sắng trong việc chấp nhận đơn, hoặc cố ý dìm đơn. UBBC cũng bị trách cứ là không chịu thay đổi Nội Quy để cho mọi người có quyền bầu cử ngay sau khi nộp đơn và đóng niên liễm… Họ không biết là mọi hội viên phải tuân thủ Nội Quy sao? BCH cũng như UBBC đều là hội viên CĐ. Họ không có quyền thay đổi Nội Quy, dù chỉ một chữ.

Sự gia tăng số hội viên là điều đáng mừng cho CĐ. Nhưng một sự gia tăng gấp 3.5 lần, trong một thời gian cực ngắn, lại trở thành một điều bất bình thường. Nó đã làm sai lạc các dự trù về phòng ốc, về nhân sự văn phòng, về an ninh. Và nó đã vượt qua tầm kiểm soát, tiên liệu của BCH, UBBC, của tất cả mọi người, mọi cơ chế, mọi liên danh. Chính nó là nguyên do sự giải tán Đại Hội, hủy phiên họp ngày 9-6-2019. Gán ghép sự giải tán Đại Hội cho UBBC, cho BCH hay cho bất cứ ai là một hành động thiếu cơ sở và thiếu suy nghĩ chín chắn. Hành động đòi bầu một UBBC mới ngay tại phòng họp đã chứng tỏ sự thất bại của suy nghĩ này vì chỉ có 1/5 người giơ tay.

UBBC đã chuẩn bị hết mọi việc để mong chu toàn nhiệm vụ, theo đúng Nội Quy. Tiếc rằng Đại Hội đã không khai mạc được vì một lý do bất khả kháng như đã nói trên, không phải lỗi của ai. UBBC xin cám ơn các hội viên đã bỏ thì giờ tham dự đại hội.

Montréal, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG CÁO SỐ 2

 

Kính thưa quí đồng-hương,

Trước hết, Ban Chấp-hành Cộng-Đồng Người Việt Quốc-gia vùng Montréal chân-thành cáo-lỗi quí vị vì Đại-hội-đồng Bầu-cử ngày Chủ-nhật 09 tháng 06 năm 2019 vừa qua đã không được diễn ra như dự-định.

Kính thưa quí vị,

Chúng tôi xin trình-bầy những sự-kiện liên-quan đã dẫn đến sự thất-bại trong việc tổ-chức:

  1. Cách đây 5 tháng, Ban Chấp-hành đã dành chỗ tại Đại-sảnh Trung-tâm Cộng-đồng để tổ-chức Đại-hội-đồng Bầu-cử vào ngày Chủ-nhật 09 tháng 06 năm 2019. Tuy nhiên, Trung-tâm đang được tu-bổ toàn-diện nên Đại-sảnh là nơi duy-nhất để tổ-chức những cuộc hội-họp và thời-gian dành cho chúng ta là từ 16 giờ đến 20 giờ thay vì từ 13 giờ như thường-lệ và chúng tôi đã thông-tư đến quí vị trên website Cộng-đồng cũng như trên báo-chí.
  2. Sau đó, chúng tôi đã ủy-nhiệm Ủy-ban Bầu-cử gồm 3 vị theo đúng các điều 33 và 34 của Nội-quy hiện-hành và thời-gian nộp đơn ứng-cử và Ủy-ban Bầu-cử đã nhận được 6 cá-nhân ứng-cử Ban Giám-sát và 2 liên-danh ứng cử Ban Chấp-hành cho đến hạn chót là ngày Thứ Bẩy 25 tháng 05 năm 2019. Sau 1 tuần cứu-xét, các cá-nhân và liên-danh ứng-cử đều được coi là hợp-lệ.
  3. Số hội-viên hợp-lệ từ 2016 đến đầu tháng 05-2019 là 199 người. Một hiện-tượng chưa từng xảy ra, chỉ trong vòng 4 tuần-lễ đã có tới trên 430 đồng-hương xin gia-nhập Cộng-đồng. Để có danh-sách hội-viên đầy-đủ hơn, Văn-phòng cộng-đồng đã bổ-túc và tổng-số hội-viên hợp-lệ là 752 người.
  4. Những sự-việc xảy ra trong ngày bầu-cử:
  • Vì số lượng cử-tri đông đảo, chúng tôi đã yêu-cầu đồng hương đến ghi danh từ 15 giờ 30 và dự-trù sẽ kết-thúc vào 16 giờ 30 để chúng ta có thì-giờ hoàn tất Đại-hội-đồng sớm. Tuy vậy, vào hồi 15 giờ, hội-trường đã đầy phân nửa, phần lớn là quí vị cao-niên tham-dự Đại-hội thường niên của Hội Tuổi-Vàng Rồng Vàng buổi sáng tại cùng địa-điểm. Vì đây là Đại-hội Bầu-cử và chỉ có hội-viên hợp-lệ mới có quyền tham-dự, nên Ban Tổ-chức mời các vị này ra ngoài ghi danh và lãnh phiếu bầu. Cùng lúc đó, một số đông cử-tri cũng vừa đến và số người hiện-diện tại hành-lang lên đến 350-400 người theo sự ước-tính của nhân-viên trung-tâm. Số lượng người đông đảo tại hành lang đã làm cản-trở lưu-thông và gây khó khăn cho những người xử-dụng thang máy và nhất là vì lý-do an-ninh, nhân-viên trung-tâm đã yêu-cầu chấm dứt việc ghi danh và tất cả mọi người được mời vào trong hội-trường. Tại đây, nhân-viên nhắc lại lời yêu-cầu, hơn nữa số người hiện-diện trong hội-trường vượt quá mức qui-định bởi thành-phố và Sở Cứu-hỏa, nên một lần nữa, nhân-viên hữu-trách yêu-cầu giải-tán.
  • Tiếp theo, một quang-cảnh hỗn-loạn chưa từng có đã xẩy ra, một số người không chịu nghe lý-do giải-tán của nhân-viên trách-nhiệm. Một số khác cho rằng Ban Tổ-chức thân Cộng, dành máy vi-âm, xách-động đồng-hương và thốt ra những lời khiếm-nhã. Trước tình-thế này, nhân-viên trung-tâm đã thông báo với cảnh-sát khu-vực nhưng khi nhân-viên công-lực đến nơi, đồng-hương đã tự giải-tán nên họ đã không lập vi-bằng. Theo thiển-ý, những chuyện đáng tiếc đã xảy ra chỉ làm phương-hại đến thanh-danh tập-thể và có lợi cho kẻ thù chung là Cộng-sản.
  • Có người phiền-trách Ban Chấp-hành không chu-đáo trong việc tổ-chức nhưng không ai có thể tiên-liệu từ nhiều tháng trước số lượng đông đảo hội-viên mới và người đi bầu.

Ban Chấp-hành ước mong quí đồng-hương thỏa-mãn với lời giải-thích nói trên và chúng tôi đang xúc-tiến tổ-chức một Đại-hội-đồng Bầu-cử khác trong những điều-kiện thuận- lợi hơn và sẽ thông-báo kịp thời đến quí vị.

Trân trọng kính chào quí đồng-hương

Bác-sĩ Đào Bá Ngọc
Chủ-tịch Ban Chấp-hành kiêmTrưởng Ban Tổ-chức

Kangen Ngoc Trang – After post
X