Saturday , August 17 2019

Thông Cáo về Cuộc Bầu Cử

VT số: 2019-06-002 TC/BCHHBC/VN

Montréal, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG CÁO SỐ 1

Nhận xét bổ-túc của Ủy-Ban Bầu-Cử

về cuộc bầu-cử Ban Giám-Sát và Ban Chấp-Hành nhiệm kỳ 2019-2021 
tại Đại-sảnh Trung-tâm Sinh-hoạt Côte-des-Neiges ngày Chủ-nhật 09-06-2019

 

Kính thưa quí đồng-hương,

Nhận xét chung, cuộc bầu-cử nói trên đã gây lại niềm tin là giới trẻ sẽ dấn thân vào những sinh-hoạt cộng-đồng thay cho lớp người đã làm từ trước, trên 40 năm nay. Niềm tin này đã biến thành một cuộc cãi vã khi nhân-viên an-ninh đã phải hủy-bỏ vì số hội-viên muốn vào phòng họp vượt quá chỉ-tiêu 220 chỗ ngồi. Liên-danh Trần Quốc-Túy liền quy lỗi cho Ban Chấp-hành đương-nhiệm cố ý thuê phòng nhỏ để hủy-bỏ cuộc bầu-cử. Điều này hoàn toàn sai vì theo kinh-nghiệm những năm trước, số hội-viên hiện-diện tại các Đại-hội Bầu-cử trung-bình 120 người, năm cao nhất là 180 người và tại các Đại-hội Thường-niên là 60-70 người, thường được tổ-chức tại một phòng hội nhỏ hơn trên lầu 6.

Theo danh-sách hội-viên do văn-phòng Cộng-đồng thiết-lập trước kỳ bầu-cử, tổng-số hội-viên là 199. Ba ngày trước ngày bầu-cử, số hội-viên đã tăng lên đến 761 người trong danh-sách cập-nhật. Ủy-ban Bầu-cử được văn-phòng cho biết là các thành-viên trong liên-danh Trần Quốc-Túy đã nhiều lần cầm từng xấp hai ba chục đơn xin gia-nhập Cộng-đồng đến nộp và đóng tiền ngay, mỗi đơn đều có tên nhiều người. Đồng thời, nhiều tin đồn được tung ra cho rằng Ban Chấp-hành đương-nhiệm không sốt-sắng trong việc nhận đơn hoặc cố ý dìm đơn. Ủy-ban Bầu-cử cũng bị trách-cứ là không chịu thay-đổi Nội-quy để mọi người có quyền bầu-cử ngay sau khi nộp đơn và đóng niên-liễm vì họ không biết là tất cả hội-viên đều phải tuân-thủ Nội-quy, Ban Chấp-hành và Ủy-ban Bầu-cử cũng không thể vượt qua giới-hạn này để tự-tiện thay đổi dù chỉ một chữ. Tiện đây, để thông-tri, chúng tôi xin trích một đoạn trong Nội-quy như sau :

Điều 34 về nhiệm-vụ của Ủy-ban Bầu-cử :

A. Ra thông-cáo ấn-định chi-tiết về việc bầu-cử và ứng-cử, đúng theo Nội-quy.

B. Nhận đơn ứng-cử, thời-hạn chót là 2 tuần trước ngày Đại-hội Bầu-cử.

C. Cứu xét đơn ứng-cử, chiếu theo Nội-quy hiện-hành. Các ứng-cử-viên bị bác đơn phải được thông-báo với lý-do bảy (7) ngày trước ngày Đại-hội Bầu-cử.

D. Cứu xét và quyết-định tính-cách hợp-lệ của cuộc bầu-cử, tính cách hợp-lệ của ứng-cử-viên đắc-cử. Trong trường-hợp không giải-quyết được các khiếu-nại, Ủy-ban Bầu-cử trình Đại-hội Bầu-cử để được cứu xét trước khi bắt đầu bỏ phiếu.

E. Kiểm-soát toàn-diện cuộc bỏ phiếu và tuyên-bố kết-quả chính thức trước Đại-hội Bầu-cử.

F. Ủy-ban Bầu-cử chấm dứt nhiệm-vụ mười lăm (15) ngày sau ngày bầu-cử.

Như vậy, Ủy-ban Bầu-cử không có trách-nhiệm tổ-chức Đại-hội-đồng và không có quyền-hạn gì trong việc nhận và xét Đơn gia-nhập Cộng-đồng. Tuy nhiên, vì trách-nhiệm với tập-thể, chúng tôi đã thường-xuyên liên-lạc với văn-phòng trong thời-gian tiền-bầu-cử và đưa ra những yêu-cầu để mọi việc được diễn ra công-bằng và hợp-lý. Hạn chót xin gia-nhập Cộng-đồng là 4 giờ chiều Thứ Hai 03-06-2019 và danh-sách cử-tri-đoàn đã được niêm-yết vào hồi 12 giờ trưa ngày Thứ Năm 06-06-2019. Một trường-hợp điển-hình là một danh-sách 15 người quen của ông Trần Quốc-Túy đã được cấp tốc duyệt xét và chấp-thuận sáng Thứ Sáu 07-06-2019, hai ngày trước ngày bầu-cử.

Trong ngày bầu-cử, nhiệm-vụ của chúng tôi chỉ thực sự bắt đầu sau khi Ban Giám-sát và Ban Chấp-hành đương-nhiệm tuyên-bố từ nhiệm.

Sự gia tăng số hội-viên là điều đáng mừng cho Cộng-đồng nhưng sự gia tăng gấp 3,5 lần trong một thời-gian cực ngắn lại trở thành một điều bất-bình-thường. Sự-kiện này đã làm sai lạc các dự-trù về phòng-ốc, nhân-sự, an-ninh và đã vượt qua tầm kiểm-soát, tiên liệu của Ban Chấp-hành, Ủy-ban Bầu-cử, mọi cơ-chế, mọi liên-danh, nói chung là toàn-thể hội-viên Cộng-đồng. Đó chính là nguyên-do của việc giải-tán Đại-hội Bầu-cử ngày 09-06- 2019. Quy lỗi việc hủy bỏ Đại-hội cho Ủy-ban Bầu-cử, Ban Chấp-Hành hay bất cứ ai là một hành-động thiếu cơ-sở và thiếu suy nghĩ chín chắn. Đòi bầu một Ủy-ban Bầu-cử mới ngay tại phòng họp chứng tỏ không biết rõ về những cơ-chế điều-hành Cộng-đồng và ý-kiến này chỉ nhận được sự ủng-hộ của 1/5 số người hiện-diện.

Ủy-ban Bầu-cử đã chuẩn-bị hết mọi việc để chu-toàn nhiệm-vụ theo đúng Nội-quy. Tiếc rằng Đại-hội đã không được khai-mạc được bởi lý-do bất-khả-kháng như đã nói trên, không phải do lỗi của bất cứ ai. Chúng tôi xin cám ơn quí hội-viên đã bỏ thì-giờ quý báu tham-dự Đại-hội.

Hãy quên đi những dị-biệt và cảm-xúc sôi-nổi nhất thời, cùng nhau xây dựng một Cộng-đồng đoàn-kết, vững mạnh để đối-phó với kẻ thù chung, hãy cho Ban Chấp-hành cơ-hội tổ-chức Đại-hội Bầu-cử mới và lá phiếu của quí vị sẽ quyết-định ai sẽ là người lèo lái con thuyền Cộng-đồng trong 2 năm tới để luôn luôn nêu cao chính-nghĩa quốc-gia. Đó mới chính là lý-do tồn-tại của Cộng-đồng và hoài-bão của tất cả chúng ta trên quê-hương thứ hai.

Trân trọng.

Ủy-ban Bầu-cử

Trần-Văn Dũng
Vũ-Văn Thái
Vương-Thị Cúc

Montréal, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG CÁO SỐ 2

của Ban Chấp-hành Cộng-đồng

 

Kính thưa quí đồng-hương,

Trước hết, Ban Chấp-hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal chân-thành cáo-lỗi quí vị vì Đại-hội-đồng Bầu-cử ngày Chủ-nhật 09 tháng 06 năm 2019 vừa qua đã không được diễn ra như dự-định.

Kính thưa quí vị,

Để tránh cho quí đồng-hương khỏi hoang-mang trước những nguồn thông-tin thất-thiệt và những suy-diễn một chiều, chúng tôi xin trình-bầy những sự-kiện liên-quan đã dẫn đến sự thất-bại trong việc tổ-chức :

  1. Cách đây 5 tháng, Ban Chấp-hành đã dành chỗ tại Đại-sảnh Trung-tâm Cộng-đồng để tổ-chức Đại-hội-đồng Bầu-cử vào ngày Chủ-nhật 09 tháng 06 năm 2019. Tuy nhiên, Trung-tâm đang được tu-bổ toàn-diện nên Đại-sảnh là nơi duy-nhất để tổ-chức những cuộc hội-họp và thời-gian dành cho chúng ta là từ 16 giờ đến 20 giờ thay vì từ 13 giờ như thường-lệ và chúng tôi đã thông-tư đến quí vị trên website Cộng-đồng cũng như trên báo-chí.
  2. Sau đó, chúng tôi đã ủy-nhiệm Ủy-ban Bầu-cử gồm 3 vị theo đúng các điều 33 và 34 của Nội-quy hiện-hành và Ủy-ban Bầu-cử đã nhận được 6 cá-nhân ứng-cử Ban Giám-sát và 2 liên-danh ứng cử Ban Chấp-hành cho đến hạn chót là ngày Thứ Bẩy 25 tháng 05 năm 2019. Sau 1 tuần cứu-xét, các cá-nhân và liên-danh ứng-cử đều được coi là hợp-lệ.
  3. Số hội-viên hợp-lệ từ 2016 đến đầu tháng 05-2019 là 199 người. Một hiện-tượng chưa từng xảy ra, chỉ trong vòng 4 tuần-lễ đã có tới trên 430 đồng-hương xin gia-nhập Cộng-đồng. Để có danh-sách hội-viên đầy-đủ hơn, văn-phòng cộng-đồng đã bổ-túc và tổng-số hội-viên hợp-lệ là 761 người. Dĩ nhiên, trong số này có những hội-viên đã quá-cố nhưng thân-nhân không thông-báo với Cộng-đồng.
  4. Những sự việc xảy ra trong ngày bầu-cử :
  • Vì số lượng cử-tri đông đảo, chúng tôi đã yêu-cầu đồng-hương đến ghi danh từ 15 giờ 30 và dự-trù sẽ kết-thúc vào 16 giờ 30 để chúng ta có thì-giờ hoàn tất Đại-hội-đồng. Tuy vậy, vào hồi 15 giờ, hội-trường đã đầy phân nửa, phần lớn là quí vị cao-niên tham-dự Đại-hội thường niên của Hội Tuổi-Vàng Rồng Vàng buổi sáng tại cùng địa-điểm. Vì đây là Đại-hội Bầu-cử và chỉ có hội-viên hợp-lệ mới có quyền tham-dự, nên Ban Tổ-chức mời các vị này ra ngoài ghi danh và lãnh phiếu bầu. Cùng lúc đó, một số đông cử-tri cũng vừa đến và số người hiện-diện tại hành-lang lên đến 350-400 người theo sự ước-tính của nhân-viên trung-tâm . Số lượng người đông đảo này đã làm cản-trở lưu-thông và gây khó khăn cho những người muốn xử-dụng thang máy và nhất là vì lý-do an-ninh cho chính chúng ta, nhân-viên trung-tâm đã yêu-cầu chấm dứt việc ghi danh và tất cả mọi người được mời vào trong hội-trường. Tại đây, ông Chủ-tịch Ủy-ban Bầu-cử đã thông-tin cùng quí đồng-hương trước khi trao máy vi-âm cho nhân-viên nhắc lại lời yêu-cầu, hơn nữa số người hiện-diện trong hội-trường vượt quá mức qui-định bởi thành-phố và Sở Cứu-hỏa, nên một lần nữa, nhân-viên hữu-trách yêu-cầu giải-tán vì đó là bổn-phận và trách-nhiệm của họ.
  • Tiếp theo, một quang-cảnh hỗn-loạn chưa từng có đã xẩy ra, một số người phản-bác lý-do giải-tán của nhân-viên trách-nhiệm. Một số khác cho rằng Ban Tổ-chức thân Cộng, dành máy vi-âm, xách-động đồng-hương và thốt ra những lời khiếm-nhã. Trước tình-thế này, nhân-viên trung-tâm đã thông báo với cảnh-sát khu-vực nhưng khi nhân-viên công-lực đến nơi vì không có xô-xát và đồng-hương đã tự giải-tán nên họ đã không lập vi-bằng. Theo thiển-ý, những chuyện đáng tiếc đã xảy ra chỉ làm phương-hại đến thanh-danh tập-thể và có lợi cho kẻ thù chung là Cộng-sản.
  • Có người phiền-trách Ban Chấp-hành không chu-đáo trong việc tổ-chức nhưng không ai có thể tiên-liệu từ nhiều tháng trước số lượng đông đảo hội-viên và cử-tri mới. Nếu không có hiện-tượng gia-nhập Cộng-đồng ồ-ạt thì hội-trường vẫn có đủ chỗ cho quí đồng-hương hằng quan-tâm đến những sinh-hoạt từ trước đến nay.

Ban Chấp-hành ước mong quí đồng-hương thỏa-mãn với lời giải-thích nói trên và chúng tôi đang xúc-tiến tổ-chức một Đại-hội-đồng Bầu-cử khác trong những điều-kiện thuận-lợi hơn và sẽ thông-báo kịp thời đến quí vị.

Trân trọng kính chào quí đồng-hương

Bác-sĩ Đào Bá Ngọc
Chủ-tịch Ban Chấp-hành kiêmTrưởng Ban Tổ-chức

Kangen Ngoc Trang – After post
X