Friday , December 14 2018

Thông cáo về Buổi Vinh Danh Đồng Hương

VT số: 2018-07-001 TC/VDDH/VN

Với thành ý chúc mừng và vinh danh đồng hương đã có công đóng góp một cách rất nổi bật cho đất nước cưu mang và làm rạng danh người Việt chúng ta ở Canada, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal sẽ tổ chức buổi vinh danh các vị :

  1. G.S. Bùi Tiến Rũng
  2. G.S. Hoa Văn Sương
  3. G.S. Lê Văn Mão
  4. T.S. Trương Công Hiếu

vào ngày thứ bảy 11 tháng 8 năm 2018 từ 13 giờ đến 18 giờ tại Đại Sảnh Cộng Đồng, 6767 Côte-des-Neiges, Montréal.

Kính mời quý đồng hương tham dự đông đủ. Sẽ có văn nghệ và tiệc trà nhẹ.

Montréal, ngày 9 tháng 7 năm 2018

BS Đào Bá Ngọc
Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐNVQG vùng Montréal

———-

XIN VUI LÒNG CHIA SẺ

X