Monday , June 17 2019

Thông Cáo: Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Lần Thứ 3 ở Tiền Đình Quốc Hội Canada (Ottawa)

VT số: 2019-04-001 TC/TKOTT/VN

Liên Hội Người Việt Canada phối hợp cùng với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal và các vùng khác để tổ chức buổi Lễ Thượng Kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa tại tiền đình Quốc Hội Canada. Trong buổi lễ này, chúng ta sẽ có sự tham dự của các vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ và Đại Diện Chính Phủ Canada.

Buổi Lễ Thượng Kỳ sẽ được tổ chức vào:

Thứ Ba ngày 30 tháng 4 năm 2019, lúc 13g00

Sau Lễ Thượng Kỳ, chúng ta sẽ đến Tòa Đại Sứ Tàu Cộng và Tòa Đại Sứ Việt Cộng biểu tình để nói lên tinh thần yêu một nước Việt nam Tự Do và Tự Chủ, cũng là phản đối giặc Tàu Cộng cướp quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chống đảng cộng sản Việt Nam đang tuân lệnh giặc Tàu chà đạp nhân quyền và hủy hoại môi trường Việt Nam.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal thiết tha kêu gọi tinh thần yêu nước của quý đồng hương, cổ động thân hữu và cùng nhau tham dự thật đông đảo. Chúng ta sẽ tụ tập ở gần Métro Plamondon, góc Van Horne-Victoria, trong bãi đậu xe, trước tiệm Tim Horton vào lúc 8g30 sáng để khởi hành. Sẽ có xe buýt đón đưa. Xe buýt sẽ về lại Montréal vào khoảng 18g30.

Xin quý vị ghi danh trước ngày 27 tháng 4, 2019, qua số điện thoại 514-340-9630 của Cộng Đồng; hoặc gởi email về communaute.viet.montreal@gmail.com để Ban Tổ chức tiện bề sắp xếp.

Kính thông cáo,

Montréal, ngày 2 tháng 4 năm 2019

BS Đào Bá Ngọc, CT/BCH

T.B: Ban Tổ chức sẽ cung cấp bánh mì ăn trưa.

Kangen Ngoc Trang – After post
X