Saturday , September 21 2019

Thông Cáo Biểu Tình Phản Đối Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng

VT số: 2019-09-001 TC/BTPĐVH/VN

THÔNG CÁO

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CA NÔ ĐÀM VĨNH HƯNG

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal thiết tha mời gọi quý đồng hương tham dự cuộc biểu tình phản đối tên ca nô CSVN, Đàm Vĩnh Hưng vào ngày:

Thứ Bảy 21 tháng 09 năm 2019 từ 19g30 đến 21g00

tại: RENAISSANCE HALL

7550 Boul Henri-Bourassa Est

Montréal (Québec)  H1E 1P2

Theo Nghị Quyết 36 của Đảng CSVN, những tên ca nô hoặc những đoàn văn công của chúng được đưa ra nước ngoài để thực hiện ý đồ Văn Hóa Vận của chúng.

Chúng ta là những người tỵ nạn, là những người Việt Nam yêu nước, không thể chấp nhận một chính thể độc tài của bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

Bằng mọi hình thức, chúng ta cần phải lên tiếng chống đối bè lũ bán nước và tay sai của chúng. CĐNGQG vùng Montréal thiết tha kêu gọi đồng bào: KHÔNG tham gia vào các buổi văn nghệ hay văn hóa tổ chức có liên quan đến CSVN và tay sai của chúng.

Xin quý vị liên lạc Văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal qua số điện thoại (514) 340-9630, hoặc liên lạc bà Đặng Thị Danh qua số điện thoại (514) 881-9639 hoặc qua email  communaute.viet.montreal@gmail.com để biết thêm chi tiết.

Montréal, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Bs Đào Bá Ngọc
Chủ tịch Ban Chấp Hành CĐNVQG vùng Montréal

1 Year – Kangen Water
X