THÔNG BÁO KHẨN – ĐIỆN THƯ CHÍNH THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÙNG MONTRÉAL

THÔNG BÁO KHẨN
ĐIỆN THƯ CHÍNH THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA VÙNG MONTRÉAL
communaute.viet.montreal@gmail.com .
 
Điện thư cdnvtm@gmail.com thường phát tán những tin tức của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal, xin quý đồng hương thận trọng để tránh nhận những tin tức sai lệch có thể ảnh hưỡng xấu đến CDNVQGVM.
 
Kính gửi Quý Hội Viên và Quý Đồng Hương,
Chúng tôi, Ban Chấp Hành và Ủy Ban Bầu Cử, xin lưu ý quý vị là gần đây, có hai điện thư đã được gởi đến quý vị vào ngày 28 tháng 5 và ngày 12 tháng 5, 2024 (xin xem ảnh đính kèm dưới đây) qua điện thư cdnvtm@gmail.com dưới danh nghĩa là Cộng Đồng Người Việt Tại Montréal.
 
Chúng tôi xin xác nhận là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal chỉ có một điện thư chính thức là communaute.viet.montreal@gmail.com .
 
Tất cả những điện thư của Cộng Đồng Người Việt tại Montréal cdnvtm@gmail.com là MẠO DANH, không phải của chúng tôi. Kính xin quý vị hãy bỏ vào sọt rác.
 
Trân trọng,
Ban Chấp Hành
Nguyễn Ngọc Nga, Nathalie Phạm, Tạ Duy Minh, Phạm Phương Hà
 
Uỷ Ban Bầu Cử
Phạm Thông, Đinh Minh Việt, Đoàn Đình Thuỷ