Saturday , August 17 2019

Thông Báo Cho Đồng Bào Tháng 8

VT số: 2019-07-004 TM/BGSBCH/VN

Montréal, ngày 03 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

 

Kính thưa quí đồng hương,

Để làm sáng tỏ một số thông tin cần thết, thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal, chúng tôi trân trọng trình bày cùng quý đồng hương diễn tiến của cuộc bầu cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành niên khóa 2017-2019 như sau.

 1. Chiếu theo Nội quy, Ban Chấp Hành sắp mãn nhiệm kỳ (niên khóa 2017-19) có trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành niên khóa sắp đến (2019-2021). Trong tinh thần đó, sau khi tham khảo một số thân hào nhân sĩ, một Ủy Ban Bầu Cử đã được thành lập gồm quý vị Trần Văn Dũng, Vũ Văn Thái và Vương thị Cúc. Ngoài ra, ngày bầu cử được định là ngày chủ nhật 09 tháng 6 năm 2019, và địa điểm bầu cử là Đại Sảnh của Trung Tâm Sinh Hoạt 6767 Côte-des-Neiges. Những thông tin nầy đã được đăng trong Thời Báo tháng 3/2019.
 2. Chiếu theo Nội Quy, Ủy Ban Bầu Cử đã ra thông báo cho các ứng cử viên, và sau đó đã cứu xét có 2 liên danh ứng cử Ban Chấp Hành và 6 ứng cử viên Ban Giám Sát hợp lệ (sau đó có 1 ứng cử viên BGS xin rút lui). Các thông tin nầy cũng đã được đăng trên báo chí và trang mạng của Cộng Đồng.
 3. Trước ngày hết hạn nộp đơn ứng cử và ngày Ủy Ban bầu cử công bố danh sách ứng cử viên hợp lệ, Liên danh 1 do ông Trần Quốc Túy, thụ ủy Liên Danh, đã tổ chức các cuộc vận động và khoảng 3 tuần trước ngày bầu cử, hàng trăm đồng bào ồ ạt đến trụ sở Cộng Đồng ghi danh xin vô hội viên, hay có ứng cử viên cầm cả xấp đơn đến trao cho nhân viên của Cộng Đồng, điều chưa hề xảy ra từ hơn 40 năm thành lập Cộng Đồng. Việc cứu xét hợp lệ các đơn xin gia nhập chiếu theo những điều kiện ấn định bởi Nội quy đã vượt quá khả năng nhân sự của Cộng Đồng.
 4. Ngày 09 tháng 06, Ban Tổ chức và Ủy Ban Bầu cử không thể tổ chức được Đại Hội Đồng bầu cử vì Cơ quan cho thuê trụ sở không chấp nhận số người vượt quá mức ấn đinh trong phòng là 220 người và nhất là không khí ồn ào, mất an ninh. Ban Tổ chức bầu cử (tức Ban Chấp Hành đương nhiệm) và Ủy Ban Bầu cử đã có thông cáo ngày 11 tháng 6 trình bày cho đồng hương về các sự việc nầy trên báo chí.
 5. Ngày 05 tháng 7 năm 2019, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành đã có phiên họp thảo luận về hiện trạng của Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành. Một phiên họp đặc biệt cũng được dự trù trong thời gian sắp tới với sự hiện diện của BGS và BCH đương nhiệm, của các cử viên BGS và 2 liên danh ứng cử BCH cùng Ủy Ban Bầu Cử để thảo luận tất cả vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử và quyết định ngày giờ, địa điểm cuộc bầu cử.
 6. Thơ mời phiên hợp đặc biệt nầy đã được chúng tôi gởi đến quý vị liên hệ ngày 25 tháng 7 năm 2019 như sau :

THƠ MỜI

Kính gởi :

 • Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành đương nhiệm,
 • Ủy Ban Bầu Cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-2021,
 • Quý vị ứng cử viên Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-2021.

Thưa quý vị,

Chiếu theo Nội quy, với tư cách Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị vui lòng tham dự phiên họp đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhựt 18 tháng 8 năm 2019, từ 13g đến 16g, tại Trụ sở Cộng Đồng, 6767 Côte-des-Neiges, phòng 602 (lầu 6), Montréal (Québec) H3S 2T6.

Chương trình phiên họp được đề nghị như sau :

 1. Các tham dự viên sẽ thảo luận và quyết định ngày giờ và địa điểm tổ chức Đại Hội Bầu Cử.
 2. Ủy Ban Bầu Cử sẽ tường trình chi tiết về việc tổ chức cuộc bầu cử vào ngày Đại Hội Bầu Cử.
 3. Các tham dự viên sẽ đề nghị những bổ túc cần thiết cho Ủy Ban Bầu Cử.

Thưa quý vị,

Trong tinh thần truyền thống phục vụ Cộng Đồng chí công vô tư cũng như bảo vệ uy tín của tập thể người Việt tị nạn, chúng tôi tin tưởng là chúng ta sẽ cùng nhau làm việc để đạt được kết quả mỹ mãn.

Trân trọng kính chào quí vị,

Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử
Bác-sĩ Đào Bá Ngọc

Thưa quý đồng hương,

Chúng tôi xin quý đồng hương hiểu cho cuộc bầu cử ngày 9 tháng 6 vừa qua không thể thực hiện được vì nhũng yếu tố bất cập vượt quá những tiên liệu thông lệ của các ban chấp hành từ hàng chục năm qua. Ngoài ra, phải kể thêm việc tìm một địa điểm có sức chứa tối thiểu 500 người tại Montréal với phí tổn không vượt quá khả năng tài chánh của Cộng Đồng cũng như thời gian nghĩ hè đã dự trù với gia đình của một số ứng cử viên còn là một khó khăn không nhỏ cho Ban Chấp hành đương nhiệm trong việc tổ chức lại cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, với hi vọng sớm thấy một Tân Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành xứng đáng với sự tín nhiệm của quý đồng hương, chúng tôi ước mong sau phiên họp đặc biệt ngày 18 tháng 8 nầy, chúng tôi có thể tổ chức được một cuộc bầu cử trong tinh thần minh bạch và đoàn kết, trước khi những ngày mưa to gió lạnh sắp đến.

Trân trọng chào quý đồng hương và hi vọng gặp lại đông đủ quý vị cử tri trong ngày bầu cử.

TM Ban Chấp Hành,

BS Đào Bá Ngọc

Lucasa Media After Post
X