Đáp ứng lời mời của Cộng Đồng Ukraine Montréal, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, bà Nguyễn Ngọc Nga đã đến tham dự lễ hội FESTIVAL UKRANIEN tại parc Maisonneuve Rosemont vào ngày 9 tháng 9 năm 2023 lúc 12h00. Ông Lê Nguyên Khanh, hội viên của CĐNVQG vùng Montréal đã đi dự cùng với bà chủ tịch để tỏ lòng ủng hộ cộng đồng bạn.