Monday , July 15 2019

Tâm Thư của Liên Hội Người Việt Canada

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal kính mời quý đồng hương cùng đi tham dự buổi họp do Liên Hội Người Việt Canada tổ chức ở Ottawa vào ngày chủ nhật 16 tháng 9, 2018 từ 9g00 đến 16g00 để bàn về vấn đề công trình xây cất Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân người Việt ở Ottawa. Xin mời quý đồng hương xem bức tâm thư của Liên Hội kèm theo đây.

Cộng Đồng sẽ có xe buýt đón đưa quý đồng hương ở bãi đậu xe trước tiệm Tim Horton,  gần Métro Plamondon (góc đường Van Horn và Victoria) vào lúc 7g sáng ngày chủ nhật 16 tháng 9, 2018.

Kính xin quý đồng hương ghi danh trước 14 giờ ngày thứ bảy 15 tháng 9, 2018 với trụ sở Cộng Đồng qua số điện thoại 514-340-9630. Quý đồng hương nào chưa ghi danh cũng có thể có mặt vào ngày giờ và địa điểm nói trên để cùng tham dự.

Thay mặt Ban Chấp Hành CĐNVQG vùng Montréal,

BS Đào Bá Ngọc

1 Year – Kangen Water
X