Saturday , September 21 2019

Tâm Thư của Bs Đào Bá Ngọc

TÂM THƯ

 

Kính thưa quý đồng hương,

Tôi là Đào Bá Ngọc, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc gia vùng Montréal, xin có đôi lời cùng quý đồng hương.

Tôi đã phục vụ Cộng Đồng 8 năm. Hiện tại tôi đang là Thụ ủy Liên danh ứng cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-2021.

Trong thời gian qua, nhiều ngộ nhận và xuyên tạc của một vài cá nhân đã gây ảnh hưởng không tốt cho sinh hoạt cộng đồng. Vì quyền lợi chung của Cộng Đồng cũng như để dập tắt những cáo buộc vô căn cứ và vô trách nhiệm ấy, tôi xin thông báo cùng quý đồng hương quyết định của tôi là rút tên ra khỏi liên danh ứng cử. Tôi đã chuyển đạt quyết định này đến Ủy ban Bầu cử.

Montréal, ngày 25 tháng 8 năm 2019

BS Đào Bá Ngọc
Chủ Tịch Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2019
Trưởng Ban Tổ chức Bầu Cử

1 Year – Kangen Water
X