Friday , December 14 2018

Quỳnh Hoa Vẫn Nở

Sáng tác và trình bày: Thầy Giáo Làng (Danlambao) – Thân tặng 2 cháu Nấm và Gấu, con blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

X