Monday , May 20 2019

Quỳnh Hoa Vẫn Nở

Sáng tác và trình bày: Thầy Giáo Làng (Danlambao) – Thân tặng 2 cháu Nấm và Gấu, con blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Kangen Ngoc Trang – After post
X