Friday , November 16 2018

Please Save Bille’s Life

Bille Nguyen (25), Engineering student from Edmonton, AB was recently diagnosed with Subcutaneous Panniculitis-like T-Cell Lymphoma, a very rare and aggressive form of Cancer. Even with chemotherapy, his cancer continues to progress and grow. Bille’s only chance to live is to undergo a stem cell transplant. Unfortunately there are very few donors from the Asian community registered to donate. Bille is of Vietnamese / Chinese descent, his only chance of finding a match is from a donor within the Asian population.

===

Bille Nguyen, 25 tuổi, là sinh viên gốc Việt đang sinh sống tại Edmonton, Alberta. Cách đây không lâu, bác sỹ kết luận Bille bị ung thư máu. Các bác sỹ cho biết, hiện cơ hội duy nhất và cuối cùng để có thể giành lấy mạng sống cho Bille là “cấy ghép tủy” hay cấy ghép tế bào gốc. Nhưng nỗ lực cứu chữa Bille một lần nữa gặp khó khăn khi Bille là một người gốc Á, trong khi ngân hàng tế bào gốc của Canada có nguồn gốc Á Châu lại rất hiếm, chỉ có 16%.

Chính vì vậy, để tăng cơ hội tìm ra mẫu tế bào gốc thích hợp trong nỗ lực cứu chữa Bille, gia đình và cộng đồng đã ra sức kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng Việt, tích cực tham gia lấy mẫu thử để mong tìm ra mẫu tế bào gốc thích hợp để cứu chữa Bille.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào thăm trang mạng:

Tiếng Việt : https://tincanada.net/2018/05/01/gia-dinh-bille-tiep-tuc-no-luc-keu-goi-cong-dong-tham-gia-lay-mau-thu/

Tiếng Anh : https://www.match4bille.com/

 

X