Monday , May 20 2019

Nhà Việt Nam Vẹn Toàn – Trình bày: Tốp Nam Du Ca Sài Gòn

Nhà Việt Nam Vẹn Toàn
Sáng tác: Trần Huân
Trình bày: Tốp Nam Du ca SG

Dân ta đang sục sôi bao tháng ngày
Đất nước này nguy khốn đã mấy phen
Giờ giặc lan tràn
Khắp quê hương này
Ngày từng ngày tàn phá non sông.

Nhà Việt Nam muôn năm
Quyết chống quân bạo tàn
Nước dân ta đang đứng trước nguy cơ diệt vong
Đường Việt Nam hôm nay
Vĩnh viễn không thua bại
Quyết đứng lên cùng nhau giữ quê hương vẹn toàn.

Dân ta ơi vùng lên không cúi đầu
Đất nước này mãi mãi không mất đi
Nhà Việt Nam vang lừng
Khắp bốn phương kiên hùng
Cùng một lòng gìn giữ non nước nhà.

Kangen Ngoc Trang – After post
X