Saturday , August 17 2019

MICROSOFT WORD, EXCEL, POWERPOINT

Khai giảng: Thứ Bảy 31 tháng 8, 2019 | Thời Khóa Biểu: Sẽ sắp sau | Thời gian khóa học: 2 tháng | Học phí: $200

Giới Thiệu Khóa Học

Khóa học này dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nhân viên văn phòng, học sinh, muốn tìm hiểu và sử dụng thành thạo các nhu liệu văn phòng phổ biến của Microsoft như Word, Excel, PowerPoint để giúp cho công việc, cũng như việc học tập được dễ dàng và hiệu quả hơn.

Liên Lạc Ghi Danh

ĐOÀN BÙI MINH LUÂN

Điện thoại: (514) 553-8188

Để biết thêm chi tiết và thời khóa biểu các lớp Word, Excel, Powerpoint, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hay dùng mẫu liên lạc dưới đây.

Xin phổ biến rộng rãi

1 Year – Kangen Water
X