Monday , July 15 2019

CĂN BẢN EXCEL

Khai giảng: Thứ Sáu 10 tháng 5, 2019 | Thời Khóa Biểu: Thứ Sáu 15g - 17g | Thời gian khóa học: 2 tháng | Học phí: $200

Bạn sẽ học được gì?

 • Tìm hiểu Excel từ bắt đầu đến nâng cao.
 • Bắt đầu với các việc cơ bản.
 • Tạo và phân tích spreadsheet.
 • Sử dụng formulas và functions trong Excel.
 • Làm việc với workbook.
 • Trình bày dữ liệu với màu sắc, biểu đồ và đồ họa.
 • Phân tích dữ liệu.
 • In và chia sẻ worksheet.

Giới Thiệu Khóa Học

Khóa học hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để bạn làm việc với Excel. Bắt đầu với việc nhập và định dạng dữ liệu và văn bản, sau đó chuyển sang viết các formulas và sử dụng các functions sẵn có. Tìm hiểu về cách sắp xếp, lọc, tra cứu cũng như việc phân tích dữ liệu, tạo các biểu đồ, đồ họa, in và chia sẻ worksheet.

Chương Trình Khóa Học

 • Tìm hiểu các công dụng của Excel
 • Giới thiệu giao diện Excel
 • Tạo, mở và lưu hồ sơ
 • Tạo worksheet
 • Căn bản copy và dán dữ liệu
 • Nhập và định dạng dữ liệu
 • Thay đổi cấu trúc worksheet
 • Tìm hiểu về formulas và functions
 • Cộng các dữ liệu số
 • Cộng các dữ liệu số với Sum và AutoSum
 • Làm việc với dữ liệu số trong một cột
 • Làm việc với thời gian và ngày
 • Sử dụng hàm IF, SUMIF, AVERAIF
 • Định dạng số và ngày
 • Áp dụng phông chữ, màu nền và đường viền
 • Điều chỉnh cột, hàng và chữ
 • Sử dụng conditional formating
 • Thêm hình ảnh và đồ họa
 • Chèn SmartArt
 • Sử dụng themes
 • Sử dụng styles
 • Tạo và chia sẻ styles
 • Sử dụng templates
 • Điều chỉnh kích cỡ cho phù hợp
 • Chèn headers và footers
 • In và tạo hồ sơ PDF
 • Sử dụng kiểm toán vào sơ đồ
 • Sử dụng đánh giá trong Excel
 • Sử dụng bảng dữ liệu trong formulas
 • Chọn loại biểu đồ
 • Tạo biểu đồ cột
 • Điều chỉnh biểu đồ cột
 • Tạo và điều chỉnh biểu đồ tròn
 • Đặt các biểu đồ Excel trong các ứng dụng Office khác

Liên Lạc Ghi Danh

ĐOÀN BÙI MINH LUÂN

7646 Avenue Musset
Montréal, QC H2A 2W9

Điện thoại: (514) 553-8188

Để biết thêm chi tiết về khóa học này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hay dùng mẫu liên lạc dưới đây.

Xin phổ biến rộng rãi

1 Year – Kangen Water
X