Tuesday , January 22 2019
Header Banner HCT 2019

Lời chúc Tết của Thủ Tướng Canada nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018

A message from the Right Honourable Prime Minister, Justin Trudeau, to the Vietnamese Community on the occasion of TÊT.

Lời chúc Tết của Thủ Tướng Canada, Justin Trudeau, đến Cộng Đồng Người Việt nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Lucasa Media After Post
X