Friday , November 16 2018

Lễ Tưởng Niệm Nhân Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

Lễ Tưởng Niệm nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4 do Hội Bảo Vệ Di Sản Việt Nam tổ chức ngày Thứ Bảy 28 tháng 4 tại Đài Tưởng Niệm Tử Sỉ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Bào vượt biên tử nạn.

ids=”193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319″

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X