Saturday , September 21 2019

Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Lần Thứ 3 ở Tiền Đình Quốc Hội Canada

Hình ảnh Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Lần Thứ 3 ở Tiền Đình Quốc Hội Canada ngày 30 tháng 4 năm 2019 do Liên Hội Người Việt Canada phối hợp cùng với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal và các vùng khác tổ chức.

Ảnh: Lê Thị Kim Oanh

Restaurant Shogun – After Post
X