Monday , June 17 2019

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM

Hình ảnh ghi lại về Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, người đã có công xây dựng nền Đệ Nhất CỘNG HÒA và QLVNCH.

Ảnh: Trần Văn Cương

1 Year – Kangen Water
X