Tuesday , January 22 2019
Header Banner HCT 2019

Lễ Hội Hai Bà Trưng 2018 – Montreal, Canada

Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Canada vùng Montreal – 25 tháng 3 năm 2018
MỤC LỤC:
00:00:00 Tóm Tắt / Mở đầu
00:05:54 Nghi lễ khai mạc: Chào Quốc Kỳ + Phút Mặc Niệm + Hợp ca HPN
00:11:23 Nghi lễ cúng giổ Hai Bà Trưng
00:14:41 Hội trưởng HPNVN, bà Nguyễn Thanh Tuyền
00:18:32 Không còn mùa thu – Trần Thái Hòa
00:24:49 Múa kiếm – Đan Trinh, Kim Chi
00:28:49 Xuân ca – Thi Nguyên, Thu Huyền, Kim Loan
00:33:42 Làm mất mùa xuân – Thanh Hương
00:38:56 Thông báo buổi tiệc gây quỷ cho HPN ngày 2/6
00:40:02 Ta cần nhau em ơi – Kim Loan
00:45:56 Khúc hát thanh xuân – Thanh Nga
00:50:05 Áo anh sút chỉ đường tà – Kiều Sơn
00:58:11 Hội trưởng Hội Bảo Tồn Văn Hóa-Lịch Sử VN tại
Canada: Ông Trần Quốc Túy – Dự án xây dựng tượng đài tưởng
niệm cố TT Ngô Đình Diệm
01:04:20 Em đã thấy mùa xuân chưa – Thiên Phú
01:09:01 Tình tự mùa xuân – Thu Huyền
01:14:24 Tôi yêu – Tam ca Hương Xưa, Vũ Đoàn Nguyệt Cầm
01:20:04 Hải ngoại thương ca – Thi Nguyên
01:24:47 Múa quạt : Xuân trong ánh đào – Gia đình phật tử Quan Âm
01:30:28 Giọt mưa trên lá – Ngọc Anh, Lệ Hằng
01:35:46 Hoa xuân bên thềm cũ – Ban Hương Xưa
01:41:13 Thuở ấy có em – Quang Thanh
01:46:42 Gái xuân – Thùy Mai
01:53:35 Kết thúc phần Lễ HBT: Bà Hội trưởng Nguyễn Thanh Tuyền
————————————————————————————————————-
01:55:53 Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung Tâm Giáo Dục-Khoa Học
02:14:22 Trình diễn Áo Dài – Các em học sinh cũ của Trung Tâm
02:20:12 Tri ân các ân nhân và phụ huynh
03:06:36 K-pop dance – Các em học sinh của Trung Tâm
03:10:21 Cắt bánh sinh nhật kỷ niệm 10 năm thành lập Trung Tâm
Giáo Dục-Khoa Học

1 Year – Kangen Water
X