Saturday , August 17 2019

Hội Thảo về Nhân Quyền tại Việt Nam 2019

Hình ảnh ghi lại buổi Hội Thảo về Nhân Quyền tại Việt Nam, được tổ chức tại Thủ Đô Ottawa, Canada ngày 31 tháng 5 năm 2019 với sự tham dự của các giới chức cao cấp, chuyên gia về Nhân Quyền của Chính phủ Canada, Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu gốc Việt, đại diện các cộng đồng người Việt khắp năm châu,… và sự có mặt đặc biệt của ca nhạc sĩ Việt Khang.

Hình ảnh: Trần Văn Cương

Huong Chau Kho Bo – After post
X