Saturday , September 21 2019

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2019

Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Quốc Hận 2019 để tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của Quốc Tổ cũng như công lao xả thân gìn giữ từng tấc đất của những anh hùng bất khuất đã hy sinh cho đất nước Việt Nam do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức vào ngày Chủ Nhật 28 tháng 4 năm 2019 tại phòng Đại Sảnh trụ sở Cộng Đồng.

Huong Chau Kho Bo – After post
X