Friday , November 16 2018

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 2018 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 tại Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X