Saturday , August 17 2019

Đôi điều về mục Tìm Hiểu Anh Ngữ

Được sự chấp thuận của quí Anh chị trách nhiệm quản trị Trang Mạng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal, chúng tôi mạnh dạn mở ra mục này nằm dưới chủ đề Giải Trí – Tò Mò. Như tên gọi gợi ý – Tìm Hiểu (thêm) về Anh Ngữ, mục này chỉ nhắm đích đơn giản ấy; tức là qua đây, chúng ta (ở đây hàm ý gồm luôn cả chúng tôi là người phụ trách) cùng nhau tìm hiểu thêm về một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada, quê hương thứ hai của tất cả dân Việt tị nạn chúng ta. Đó là Anh ngữ.

Chúng tôi cộng từ ngữ thêm vào tên gọi vì thiển nghĩ rằng bây giờ tất cả chúng ta, hay cả thế giới nói chung, hầu như ai ai cũng biết nghe, đọc, nói, viết, tiếng Anh, không thành thạo thì cũng đối đáp được khi có ai đó nói với mình, “Hello. How are you?” Do vậy những gì chúng ta cùng nhau trao đổi trong mục này chỉ có tính cách thêm vào, hay dư ra một chút, so với những gì chúng ta đã học, đã biết trước đây.

Vì đặt giả thiết là “đã học, đã biết trước đây,” nên chúng tôi nhắm đối tượng/độc giả chính của mục này là quí anh chị em bà con cô bác không còn trong tuổi đang đi học; hay nói khác đi, đối tượng là tất cả những ai vì lý do này lý do khác, trước đây đã không đủ điều kiện, hay thiếu may mắn, được giảng dạy hay học tập tới nơi tới chốn để nghe, đọc, nói và viết tiếng Anh với đôi chút nhuần nhuyễn.

Tự nhận biết khả năng giới hạn của mình khi đề nghị mở ra và đảm trách mục này, chúng tôi không có tham vọng chỉ dạy hay làm thầy ai về tiếng Anh, mà chỉ đề nghị là chúng ta cùng nhau tìm hiểu, và chúng ta cùng nhau trao đổi để may ra đi đến một sự thông hiểu ngọn ngành về một vấn đề liên quan đến Anh ngữ đang được trình bày ở đây.

Khi trình bày hay giảng giải về một vấn đề gì, chúng ta thường phải trả lời những câu hỏi như who, what, where, when, how, why có liên quan tới nó. Nhận thấy trong sách vở dạy Anh ngữ, nhất là về văn phạm, thường chỉ trả lời câu hỏi what hay when, chúng tôi, qua kinh nghiệm bản thân, thấy cần thiết phải giải quyết cả howwhy mới rốt ráo, mới may ra thoả mãn đầu óc của độc giả người lớn thường hay thắc mắc why nó như thế nào!

Cho nên trong phần trình bày của chúng tôi về một vấn đề gì của Anh ngữ, chúng tôi sẽ, trong khả năng, xoáy thêm vào hai câu hỏi howwhy. Khi trình bày chúng tôi cố gắng dùng lối hành văn bình dân dễ hiểu của Miền Nam trước 1975. Để làm rõ phần trình bày của mình, chúng tôi sẽ dùng những thí dụ lấy từ sách báo truyện tiếng Anh hiện hành.

Chúng tôi hy vọng quí độc giả sẽ hưởng ứng và tham dự mục mới này.

Cognac Trinh, May 2016

Kangen Ngoc Trang – After post
X