Saturday , September 21 2019

Đêm Thắp Nến Nhớ Về Đất Mẹ

Đêm Nhớ Về Đất Mẹ để cùng nhau hướng về quê hương và đồng bào ruột thịt của chúng ta nơi quê nhà do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức vào tối ngày 27 tháng 4 năm 2019 từ 19g00 đến 22g00, tại hội trường của Cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Hình ảnh: Trần Văn Cương

1 Year – Kangen Water
X