Saturday , September 21 2019

Đêm Nhạc ANH LÀ AI

Đêm Nhạc ANH LÀ AI do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal tổ chức ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam với sự hiện diện lần đầu tiên tại Montréal của nhạc sĩ Việt Khang cùng với sự cộng tác của các anh chị em nghệ sĩ trong Cộng Đồng.

Ảnh: Trần Văn Cương

Restaurant Shogun – After Post
X