Saturday , August 17 2019

Chương Trình và Dịch Vụ

Định cư và hội nhập

 • Tin tức về cuộc sống tại Montreal, Quebec, Canada
 • Giới thiệu đến các dịch vụ cộng đồng
 • Cung cấp hồ sơ và hướng dẫn điền đơn

Lớp học và huấn nghệ

 • Lớp luyện thi vào công dân bằng Pháp | Anh ngữ
 • Lớp Pháp ngữ
 • Lớp điện toán
 • Các lớp khác: nấu ăn, khiêu vũ, v.v.

Người giao việc | Người kiếm việc

 • Tin có việc do chủ hãng, giám đốc cung cấp (Họ tên, Tên hãng xưởng, tiệm, dịch vụ; Điện thoại; Điện thư; Nội dung)
 • Tin kiếm việc do người tìm việc cung cấp (Họ tên, Điện thoại, Điện thư, Chuyên môn)

Dịch vụ đăng tin tìm việc và giao việc

CĐNVQG vùng Montréal có dịch vụ đăng trên trang mạng CĐ (https://vietnam.ca/vi/dich-vu.html) những chi tiết về việc làm của người kiếm việc (job seeker) và người giao việc (employer). Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí nhằm phục vụ quý đồng hương là thường trú dân hoặc công dân Canada. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất vui lòng nhận những ủng hộ quý báu về tinh thần và tài chánh của quý vị. Với sự ủng hộ của quý vị, chúng tôi sẽ hoàn thiện các dịch vụ này trong tương lai gần.

Quý vị xin liên lạc chúng tôi qua điện thư communaute.viet.montreal@gmail.com để cung cấp chi tiết về:

A. Người kiếm việc:

 • Họ và tên: … (dấu nếu quý vị yêu cầu)
 • Điện thư: … (không đăng nếu yêu cầu)
 • Điện thoại: … (không đăng nếu yêu cầu)
 • Địa chỉ: với code postal (dấu)
 • Thời gian: toàn thời gian hay bán thời gian.
 • Loại công việc: văn phòng, việc nhà, việc tổng quát, nhà hàng, v.v…
 • Giới tính: Nam hay Nữ
 • Ngôn ngữ:
  • Pháp (đàm thoại, đọc, và viết),
  • Việt (đàm thoại, đọc, và viết),
  • Anh (đàm thoại, đọc, và viết), …
  • Ngôn ngữ khác, …
 • Vài dòng về kinh nghiệm và sở thích: …

B. Người giao việc:

 • Tên cá nhân hoặc tên công ty:
 • Điện thư: nnnn@nnn.com
 • Điện thoại: nnn-nnn-nnnn
 • Địa chỉ: với code postal
 • Thời gian: toàn thời gian hay bán thời gian.
 • Loại công việc: văn phòng, việc nhà, nhà hàng, phụ lái xe, kỹ sư, cán sự, v.v…
 • Ngôn ngữ:
  • Pháp (đàm thoại, đọc, và viết),
  • Việt (đàm thoại, đọc, và viết),
  • Anh (đàm thoại, đọc, và viết), …
  • Ngôn ngữ khác, …
 • Vài dòng về kinh nghiệm và sở thích: …

Các dịch vụ khác

 • Hướng dẫn những bước căn bản để hội nhập vào cuộc sống tại Montréal, Canada
 • Hội thảo về sức khỏe
Kangen Ngoc Trang – After post
X