Saturday , August 17 2019

Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975) : Thư mục chọn lọc

Lâm Văn Bé

Tài liệu về Chiến Tranh Việt Nam thật khổng lổ và đa dạng. Tham khảo thư mục World Cat (World Catalogue) với cụm từ Vietnam War, độc giả có thể tìm thấy 176 048 tiêu đề (notice) trong đó 49 410 tiêu đề là sách, phần còn lại là các thể loại khác. Tương tự với Guerre du Vietnam có 5733 tiêu đề (3195 sách). Tìm với Vietnam history, World Cat cho biết có 81 838 tiêu đề và với Histoire du Vietnam có 5135.

Chọn một quyển sách đúng với nhu cầu trong thư viện không phải dễ. Để giúp độc giả có những tựa sách cần đọc về đề tài Chiến Tranh Việt Nam giai đoạn 1960-1975 chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một thư mục khoảng 40 tựa, viết bằng ba ngôn ngữ Việt Anh Pháp với nội dung không quá chuyên biệt hay hàn lâm, nhưng cũng không quá sơ đẳng. Nói chung, cho độc giả ưu tư về thời cuộc. Thư mục nầy còn nhắm đến thế hệ trẻ, những người sinh ra sau 1975 phải đọc lịch sử gian trá của cộng sản hay thiên lệch của các tác giả Tây phương thường có khuynh hướng huyễn hoặc thế giới cộng sản vì mặc cảm bại trận hay ngây ngô lập lại những gì cộng sản viết.

1- Prados, John. La guerre du Vietnam, 1945-1975. – Paris : Perrin, 2011. – 833p. (ed. 2015: 1080 p.)
Titre original : Vietnam the history of an Unwinnable War 1945-1975. – Lawrence : University Press of Kansas, 2009. – 696p.

Là tác phẩm về chiến tranh Việt Nam được xem như đầy đủ nhứt viết bởi một nhà sử học nổi tiếng nhứt của nước Mỹ. John Prados là Giám Đốc Viện Nghiên cứu National Security Archive at George Washington University, tác giả gần 20 quyển sách viết về VN trong đó có 3 được đề cử giải Pulitzer. Trong quyển sách, tác giả phân tích chiến tranh VN manh nha từ sau thế chiến thứ hai đến khi cộng sản chiếm Saigon, dựa vào các tài liệu giải mật mới nhứt, kể cả tài liệu từ VN và thế giới. Phần «Note bibliographique» hơn 100 trang là một nguồn sách tham khảo quan trọng cho giới nghiên cứu.

2- Karnow, Stanley. Vietnam : a History, the First Complete Account of Vietnam War – New York : Viking Press, 1983. – 750p.
Traduction française : Vietnam, premier récit complet des guerres du Vietnam. – Paris : Presses de la Cité, 1984. – 435p.

Là bộ sử quan trọng nhứt trước khi có những tài liệu được giải mật và vẫn được xem như bộ sử hàn lâm sử dụng bởi các cơ quan truyền thông, giáo dục. Tác giả trình bày diễn tiến các hoạt động chính trị và quân sự của Mỹ từ khi người lính GI của Mỹ đầu tiên chết ở Việt Nam cho đến khi Saigon sụp đổ tháng 4/1975.

3- Todd, Olivier. La chute de Saigon, Cruel Avril. – Paris : Robert Laffont, 2005. – 479p .
Bản dịch tiếng Việt : Tháng 4 Đen./ Kiều Xuân Tiến. CA : Tú Quỳnh, 1988.
Traduction anglaise : Cruel April, the Fall of Saigon. – WW. Norton, 1990. 480p.

Là quyển sách về đề tài Sự sụp đổ Saigon, viết trung thực và đầy đủ nhứt bởi một ký giả và nhà văn Tây Phương. Là một trong số ít ký giả có cơ hội tiếp xúc với chánh quyền Hà Nội, Saigon và Giải Phóng Miền Nam, tác giả ghi lại những biến cố quan trọng trong thời gian 4 tháng trước khi Saigon sụp đổ.

Olivier Todd cũng có một tiểu thuyết thời sự rất hấp dẫn trong khung cành vùng Cà Mau khi Todd phiêu lưu vào khu giải phóng của Việt Cộng : Les canards de CaMao. – Paris : Laffont, 1975. 338 p. (ghi chú : tựa trên sách là Cà Mao). Chính thời gian ở đây làm Todd thay đổi quan điểm về cộng sản.

Ngoài ra còn có 4 quyển sách khác cùng đề tài nầy của 4 tác giả Pháp, Ý (thân Cộng) Mỹ và VN.

 • Jean Lartéguy. L’Adieu à Saigon.- Paris : Presses de la Cité, 1975. – 222p.
  Bản dịch tiếng Việt : Vĩnh biệt Saigon/Phạm Kim Vinh. –Midway City, CA, 1991.
 • Tiziano Terzani. Giai Phong : The Fall and Liberation of Saigon. – New York : Ballantine Books, 1977. 334p.
 • George G. Veith. Black April, the Fall of South VN 1973-1975. – NY: Encounter Books, 2003. 624p.
  Bản dịch của Nguyễn Ngọc Anh: Những ngày tháng cuối cùng của Miền Nam VN. – Virginia :Tổ Hợp XB Miền Đông Hoa Kỳ, 2014. 678 p.
 • The Final Collapse/General Cao Van Vien.- USArmy Center of Military History, 1984.- 184 p. (view this pub. onnline) – Bản dịch tiếng Việt : Nguyễn Kỳ Phong. Những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa. .- Virginia : Vietnam Bibliography, 2003. – 295p.

4- Darcourt, Pierre. Vietnam, qu’as-tu fait de tes fils?- Paris: Albatros, 1978. – 270 p.
Bản dịch tiếng Việt : Mẹ VN ơi, dân ta có tội tình gì? / Dương Hiếu Nghĩa.- Virginia : NXB Tiếng Quê Hương, 2007. (có thể đọc online)

Pierre Darcourt sinh ra ở ChợLớn (1926), đã tham gia trong quân đội Pháp, có mặt trong chiến trường từ Bắc vào Nam, bị Việt Minh bắt 2 lần. Là ký giả của tạp chí Express, Figaro, Time, Darcourt chia sẻ thân phận của người dân và chiến sĩ VN trong cuộc chiến.

5- Franchini, Philippe. Les guerres d’Indochine. – Paris : Ed. Tallendier, 2011. 2v.
v.1. De la conquête française à 1949
v.2. De 1949 à la chute de Saigon

Philippe Franchini là con của Mathieu Franchini (người Pháp đảo Corse), chủ nhà hàng Continental Saigon và bà Lê Thị Trọng, con gái của Đốc Phủ Sứ Lê Văn Mầu, lãnh chúa vùng Cù lao Năm Thôn ở MỹTho. Là người biết tường tận ngọn rau cọng cỏ của quê mẹ ông, do đó, trong hơn 10 tác phẩm viết về văn hóa và lịch sử VN, đặc biệt trong bộ sử nầy và Continental Saigon cũng như Saigon 1925-1945, ông đã viết về quê mẹ của ông với tấm lòng và sự trung thực. Trái với Franchini, đa số sử gia Pháp và Mỹ, bởi mặc cảm thua trận và ngây ngô trước sự tuyên truyền xão quyệt của Cộng sản, họ có khuynh hướng huyễn hoặc Cộng Sản, do đó, những trang sử về cuộc chiến tranh Việt Nam và chế độ cộng sản Việt Nam từ nửa thế kỷ qua mang nhiều bản chất thiên lệch.

6- Snepp, Frank. Sauve qui peut – Paris : Balland , 1979. – 467 p.
Nguyên tác : Decent Interval. – New York : Random House, 1977.- 590p.
Bản tiếng Việt : Cuộc tháo chạy tán loạn . NXB Thành Phố HCM, 2001
Cuộc sụp đổ Saigon được tường thuật chi tiết bởi Frank Snepp, một trong những người trách nhiệm của CIA tại Saigon.

Cuộc sụp đổ Saigon được tường thuật chi tiết bởi Frank Snepp, một trong những người trách nhiệm của CIA tại Saigon.

7- Sheehan, Neil. L’innocence perdue:un Américain au Vietnam .- Paris : Seuil, 1990. 660p.
– Nguyên tác : A bright shining lie : John Paul Vann and an American in Vietnam. – New York: Vintage, 1989. – 896p.
– Bản tiếng Việt : Sự lừa dối hào nhoáng. Hanoi : NXB Công An Nhân Dân, 2003.- 950 p. (có thể đọc online)

Neil Sheehan đã để 16 năm viết tác phẩm nầy, được giải thưởng National Book (1988), Pulitzer (1989). Qua nhân vật John Paul Vann, cố vấn đặc biệt từ 1962 đến 1972, tác giả trình bày tiến trình sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến tranh VN dựa vào một khối tài liệu đa dạng của tư nhân, công quyền, tài liệu mật và những cuộc phỏng vấn 385 người. Một quyển sách căn bản để biết về sự tham chiến của Mỹ ở Việt Nam.

8- Kissinger, Henry. Ending the Vietnam War : a history of America’s Involvement in and Extrication from the Vietnam War. – New York : Simon& Schuster, 2003.- 635p.

Dựa vào các tài liệu chính thức trao đổi với các vị tổng thống, bộ trưởng, và những hoạt động của ông, Kissinger viết lại một cách chi tiết những cuộc thương thuyết với giới cầm quyền Nga, Trung Cộng, Việt Nam, Miên, tình hình chính trị tại Mỹ, tại VN cho đến ngày tàn cuộc chiến. Có thể đọc thêm một số hồi ký khác của ông để biết thêm chi tiết về mỗi biến cố.

9- Colby, Egan William. Lost Victory, a Firsthand Account of America’s Sixteen-Year Involvement in Vietnam. – New York : Contemporary Books,1989.- 438p.
Traduction française : Vietnam : histoire secrète d’une victoire perdue.
Traduction vietnamienne : Một chiến thắng bị bỏ lỡ. – Hanoi : NXB Công An Nhân dân, 2007 (có thể đọc online)

Trong 16 năm từ khi được đề cử là Trưởng Sở CIA Saigon đến lúc được bổ nhiệnm Giám Đốc CIA Mỹ, Colby đã làm việc với 5 vị tổng thống Mỹ là Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon và Ford, tham dự vào những quyết định của Mỹ trong chiến tranh VN. Thiên hồi ký nầy tiết lộ nhiều điều bí mật sau hậu trường.

10 – Nguyễn Phú Đức. Pourquoi les États-Unis ont-ils perdu la guerre ? Paris : Godefroy de Bouillon, 1996. – 418 p.

Phân tích của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã là cố vấn Tòa Đại Sứ VN tại Mỹ, Đại diện VN tại LHQ, Cố vấn của TT Thiệu, đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế về VN

11 – Young, Stephen B. Cuộc chiến thắng bị bỏ lỡ . – California : Thời Luận, 2001. 540 p. Nguyễn Vạn Hùng chuyển ngữ (Có thể đọc online)

Ghi trên bìa : Theo các chứng liệu về chiến tranh VN của cựu đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker»

« Phần đông người Việt đều cho rằng miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản là do người Mỹ phản bội nhưng lại không phân biệt rõ được đó là những người Mỹ nào. Và có lẽ nhằm mục đích vạch trần thủ đoạn của những nhà trí thức Hoa Kỳ ích kỹ và sự dối trá của giới truyền thông Tây Phương mà một chàng rể Việt Nam, Tiến sĩ Stephen B. Young, đã bỏ nhiều thì giờ ra công nghiên cứu, thu thập tài liệu cùng những nhân chứng giá trị để biên soạn quyển “Cuộc Chiến Thắng Bị Bỏ Lỡ” từ nguyên bản “Lost Victory” mà đa số dữ kiện dựa vào những gì ông Ellsworth Bunker, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Cộng Hòa đã để lại. Buổi ra mắt sách đầu tiên trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã được tổ chức tại Hội trường Mason District số 6507 đường Columbia Pike thành phố Annandale tiểu bang Virginia vào chiều Chúa Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2002 vừa qua » ( Stephen Young ra mắt Cuộc chiến thắng bị bỏ lỡ, Việt báo 26/06/2002).
Là quyển sách cần đọc để biết được tiếng nói của phía người Mỹ ủng hộ VNCH. Lưu ý là bản dịch dựa vào bản thảo, Lost Victory chưa xuất bản

12- Nguyễn Kỳ Phong. Vũng lầy của Tòa Bạch Ốc. Virginia:Tiếng Quê Hương, 2006. – 577p.

Môt trong những tài liệu giá trị về đề tài Người Mỹ và chiến tranh VN 1945-1975. Ngoài ra, những quyển sách khác của nhà nghiên cứu Sử học nghiêm túc nầy cung cấp thêm nhiều tài liệu về chiến tranh VN.

 • Tự Điển Chiến Tranh VN. – California : NXB Tự Lực, 2009. – 500 p.
 • Hành quân Lam Sơn, Đường về Tchépone. California : NXB Tự Lực, 2013. – 222 p.

13- Nguyễn Tiến Hưng.. Khi Đồng Minh tháo chạy. San Jose : Cơ sở xuất bản Hứa Chấn Minh, 2005.- 705 p.

Là chứng nhân và tác nhân trong thời kỳ khẩn trương của Chế độ đệ nhị Cộng Hòa (Tổng Trưởng Kế Hoạch, Cố Vấn của TT Thiệu), tác giả đã cung cấp nhiều tài liệu khả tín về hậu trường chính trị của VN và Mỹ. Quyển sách nầy dựa nột phần vào quyển sách của tác giả tựa là: Hồ sơ mật Dinh Độc Lập. bản dịch tiếng Anh: The Palace File/ Jerrold Schecter`- Harper &Row, 1980. – 542 p. Một số tài liệu trong những quyển nầy lại được sử dụng trong một quyển sách khác tựa là Tâm tư Tổng Thống Thiệu (710 trang) cũng do nhà xuất bản Hứa Chấn Minh xuất bản năm 2010.

14- Lê Mạnh Hùng. Nhìn lại Sử Việt . Tập 5 (1945-1975) –Virginia : Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2015. – 742 p.

Bộ sử «đồ sộ» của Tiến sỉ Sử Học Đại Học Luân Đôn, từ thời kỳ lập quốc đến 1975. Tập 5 liên quan đến thời Chiến Tranh VN .

15- Nguyễn Khắc Ngữ. Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. – Montréal : Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa, 1979. – 430 p.

16- Trần Gia Phụng. Chiến Tranh Việt Nam, 1960-1975. – Toronto: NXBNon Nước, 2013. 516p.

Đây là tập 7 trong bộ Việt Sử Đại Cương . Cả hai Ông Ngữ và Phụng đều là giáo sư Sử tại VN. Ra hải ngoại, Ông Ngữ đã mất năm 1993, ông Phụng là một trong số ít người tiếp tục nghiên cứu Sử học Việt Nam và đã xuất bản hơn 20 tác phẩm .

17- Quân sử

Hai nhà nghiên cứu về quân sử gốc là hai sĩ quan trẻ trong Quân lực VNCH đã đóng góp những tác phẩm về lãnh vực nầy, tuy không hoàn mỹ nhưng là những tài liệu cần tham khảo khi cần thiết.

 • Nguyễn Đức Phương. Chiến tranh Việt Nam toàn tập, từ trận đầu (Ấp Bắc-1963) đến trận cuối (Saigon-1965). – Toronto : Làng Văn, 2000. – 957p.
 • Phạm Phong Dinh. Thiên hùng ca QLVNCH. 2004. – 760p; Chiến sử quân lực VNCH, 2007. – 466p; Chiến sĩ Cộng Hòa trên 4 vùng chiến thuật, 2007. – 313p. Tác giả tự xuất bản (Tủ sách Vinh Danh, Winnipeg, Canada).

Ngoài ra, đọc thêm các nghiên cứu :

 • Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Lê Đình Thụy. Lược sử Quân Lực VN. – 2011, 900p.
 • Brigham, Robert K. ARVN:Life and Death in the South Vietnamese Army. – Lawrence : University Press of Kansas, 2006. 176 p.
 • Indochina Monographs / Michigan State University : có thể đọc online các nghiên cứu của các cựu tướng lãnh VNCH cộng tác với US Army Center of Military History : Hoàng Ngọc Lung, Đồng Văn Khuyên, Nguyễn Duy Hinh, Trần Đình Thọ, Ngô Quang Trưởng, Cao Văn Viên.

18 – Phạm Văn Sơn. Cuộc tổng công kích, Tổng khởi nghĩa của Việt Cộng Mậu Thân 1968. Saigon : Khối Quân Sử Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, 1968.
Đọc thêm : Wilbanks, James. The Tet offensive: a Concise History. Columbia University Press, 2008. 272p.

19- Hồi ký

Tuy hồi ký chủ yếu là viết về cuộc đời của người viết, nhưng tùy mức độ khả tín , độc giả có thể tìm đọc được tài liệu liệu khi tác giả đặt tác phẩm của mình trong một bối cảnh lịch sử. Sau đây là một số hồi ký :

 • Bùi Diễm. Gọng kềm lịch sử, 2000. (with David Chanoff . Jaws of History.- 1987
 • Nguyễn Bá Cẩn. Đất nước tôi, 2003.
 • Trần Văn Nhựt. Cuộc chiến thắng dang dở, 2003
 • Lý Tòng Bá. Hồi ký 25 năm khói lửa, 2003
 • Tôn Thất Đính. 20 năm binh nghiệp, tái bản 2004.
 • Lâm Quang Thi. 25 năm thế kỷ, 2005.
 • Hồ Văn Kỳ Thoại. Can trường trong chiến bại, 2007.
 • Nguyễn Mạnh Trí. Viết về Nguyễn Khoa Nam, 2007.
 • Hà Thúc Ký. Sống còn với dân tộc, 2010.
 • Vũ Quốc Thúc. Thời đại của tôi, 2 tập. 2010-11.

20- Một vài tựa sách của các tác giả Cộng Sản (đọc cho biết sự gian dối lịch sử của cộng sản)

 • Trần Văn Trà. Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm . – TPHCM : Nxb Văn Nghệ Thành Phố, 1982. (gồm nhiều tập, in đến tập 5 thì bị thu hồi do quan điểm bị coi là không chính thống, nên các tập sau không được xuất bản)
 • Văn Tiến Dũng. Đại thắng mùa xuân. – Hà Nội:Quân Đội Nhân Dân, 2003 (in lần thứ tư).- 527p.

Lâm Văn Bé, M.Bl (1978, UdM)
ex. Chef de la Bibliothèque Mile-End ,
ex.Chef de la Division Culture et Bibliothèque, Arrondissement CDN/NDG, Ville de Montréal
30 Tháng Tư, 2016.

Restaurant Shogun – After Post
X