Monday , June 17 2019

Thông Cáo của Ủy Ban Bầu Cử

Thông Cáo về Cuộc Bầu Cử

Thông cáo về cuộc bầu cử BGS và BCH Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2019-2021 tổ chức tại Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng ngày 9 tháng 6 năm 2019 vừa qua.

Read More »

Thông Cáo Khẩn

Do một sơ sót, Ban Tổ Chức xin thông báo cùng quý đồng hương sự thay đổi giờ giấc các sinh hoạt sau...

Read More »
X