Saturday , August 17 2019

Tin Tức

Tiệc Gây Quỹ và Ca Nhạc Đêm Hè Sài Gòn

Nhóm Trẻ thuộc Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế kính mời quý cô bác và thân mời các bạn trẻ tham dự Tiệc Gây Quỹ và Ca Nhạc Đêm Hè Sài Gòn vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, từ 18:00 đến 22:30 tại 6767 Côte-des-Neiges, phòng Đại sảnh...

Read More »

Thông Báo Khẩn

Một cuộc biểu tình sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 9 tháng 6 năm 2018 tại Charlevoix (Québec) để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn xuân Phúc, thủ phạm của vụ Formosa và đàn áp các nạn nhân khiếu nại. Cho đến ngày hôm nay, nhà máy vẫn họat động, vẫn thải chất độc hóa học xuống biển, không cải thiện phương cách làm việc. Vậy mà, N.x. Phúc sẽ thuyết trình về cải thiện môi trường biển, sẽ xin tiền Ngân Hàng Thế Giới để đem về chia chác trong Bộ chánh trị. Chúng ta đóng thuế không phải để giúp cho kẻ xấu...

Read More »

Thư Mời Tham Dự Sinh Hoạt Văn Hóa

Trong tình thần bảo tồn và phát huy văn hóa, văn học Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal trân trọng kính mời quý đồng hương vui lòng đến tham dự hai sinh hoạt văn học sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 6 năm 2018 từ 14 giờ đến 17 giờ tại Trụ Sở Cộng Đồng...

Read More »

Thông Cáo v/v Triệu Tập Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2018

Chiếu theo các điều khoản trong bản Nội Quy hiện hành ấn định việc triệu tập và điều hành Đại Hội Đồng Thường Niên, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal kính mời toàn thể quý hội viên tham dự Đại Hội Đồng Thường Niên của Đại Hội Đồng để Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành báo cáo về vấn đề Tài chánh, Tài sản và sinh hoạt của Cộng Đồng trong năm qua...

Read More »
X