Saturday , August 17 2019

Thông Cáo của Ủy Ban Bầu Cử

Thông Báo Buổi Họp Ngày 18 Tháng 8, 2019

Như theo những thông tin trước, chúng tôi thay mặt Ban Tổ Chức cuộc bầu cử xin được thông báo cùng quý đồng hương : Buổi họp đặc biệt vào ngày 18 tháng 8 năm 2019 sẽ được dành riêng cho sự hiện diện của hai liên danh, ứng cử viên cho ban giám sát, Ủy Ban Bầu Cử cùng Ban giám sát và Ban Chấp Hành đương nhiệm... (Xem thêm)

Read More »

Thông Báo Cho Đồng Bào Tháng 8

Để làm sáng tỏ một số thông tin cần thết, thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal, chúng tôi trân trọng trình bày cùng quý đồng hương diễn tiến của cuộc bầu cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành niên khóa 2017-2019 như sau.

Read More »

Thông Cáo về Cuộc Bầu Cử

Thông cáo về cuộc bầu cử BGS và BCH Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2019-2021 tổ chức tại Đại sảnh Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng ngày 9 tháng 6 năm 2019 vừa qua.

Read More »

Thông Cáo Khẩn

Do một sơ sót, Ban Tổ Chức xin thông báo cùng quý đồng hương sự thay đổi giờ giấc các sinh hoạt sau...

Read More »
X