Saturday , August 17 2019

Giải Trí

Quỳnh Hoa Vẫn Nở

Sáng tác và trình bày: Thầy Giáo Làng (Danlambao) - Thân tặng 2 cháu Nấm và Gấu, con blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Read More »

Bài 7: A, An hay The ? (tiếp theo)

Trước khi vào bài, chúng tôi mời quí độc giả cùng đọc mẩu tin dưới đây, trích từ một nhật báo của thành phố Sydney, Úc châu, ấn bản chủ nhật, The Sunday Telegraph, số ra ngày Dec 11, 2016.  Chúng tôi hy vọng đến giờ phút này, thông qua …

Read More »

Bài 6: A, An hay The ? (tiếp theo)

  Bài 6: A, An hay The ? (tiếp theo) Trước khi đề cập đến những trường hợp khi nào the vắng mặt, chúng tôi trình bày thêm vài thành ngữ coi như cố định trong đó the phải có mặt—the mattter (with); the fact that…; the moment…; the…the….  Chúng …

Read More »

Bài 5: A, An hay The ? (tiếp theo)

Bài 5: A, An hay The ? (tiếp theo)             Trong mấy bài trước chúng tôi đã miên man trình bày cách sử dụng ba mạo từ tiếng Anh, a, an và the.  Tuy cách diễn tả có dài dòng lê thê, chúng tôi hy vọng quí độc giả đọc …

Read More »
X