Monday , June 17 2019

Chuyên Mục

Truyền thuyết Quốc Tổ Hùng Vương – Nguyễn Bá Hoa

Theo sách Hùng Vương Sự tích Ngọc Phả cổ truyền do Trung Tâm Học liệu – Bộ Giáo Dục VNCH xuất bản năm 1968. Đến nay là đầu thế kỷ 21, ta mở Ngọc Phả chép sự tích hơn 4 ngàn năm về trước, tay cầm bút lòng bâng khuâng, ăn trái nhớ người trồng cây, nhớ đến công lao của Quốc Tổ Hùng Vương.

Read More »
X