Monday , June 17 2019

Buổi vinh danh đồng hương

Với thành ý chúc mừng và vinh danh đồng hương đã có công đóng góp một cách rất nổi bật cho đất nước cưu mang và làm rạng danh người Việt chúng ta ở Canada, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal đã tổ chức buổi vinh danh các vị : G.S. Bùi Tiến Rũng, G.S. Hoa Văn Sương, G.S. Lê Văn Mão, T.S. Trương Công Hiếu vào ngày thứ bảy 11 tháng 8 năm 2018 từ 13 giờ đến 18 giờ tại Đại Sảnh Cộng Đồng, 6767 Côte-des-Neiges, Montréal.

Lucasa Media After Post
X