Friday , December 14 2018

Buổi Thuyết Trình và Hội Đàm với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải

Buổi thuyết trình và và hội đàm với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải với chủ đề “Tương Lai Dân Tộc Việt Nam” ngày Chủ nhật 20 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Nhà thờ St-Marc, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, 2600 rue Beaubien Est, Montréal, Québec.

X