Friday , December 14 2018

Buổi Thuyết Trình và Hội Đàm với Bà Đăng Thị Danh về Chủ Đề Tương Lai Dân Tộc Việt Nam

Buổi thuyết trình và hội đàm với Bà Đặng Thị Danh về chủ đề “Tương Lai Dân Tộc Việt Nam” ngày Thứ bảy 2 tháng 6 năm 2018 tại phòng 602, lầu 6, Trụ sở Cộng Đồng.

X