Saturday , September 21 2019

Lễ Tưởng Niệm Nhân Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4

Lễ Tưởng Niệm Nhân Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 do Hội Bảo Vệ Di Sản Việt Nam tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng bào vượt biên tử nạn.

Hình ảnh: Trần Đình Na

1 Year – Kangen Water
X