Saturday , September 21 2019

Thông Cáo Của Ủy Ban Bầu Cử (Ngày 26-08-2019)

VT số: 2019-08-001 TM/BGSBCH/VN

THÔNG CÁO

CỦA ỦY BAN BẦU CỬ

Ủy Ban Bầu Cử trân trọng thông báo cùng quí cử tri một số thông tin liên quan đến Đại hội Bầu cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-2021 như sau:

1- Bác sĩ Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng kiêm Trưởng Ban Tổ chức Bầu Cử đã có quyết định về địa điểm và ngày giờ Đại hội Bầu cử Ban Giám sát và Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2021 như sau:

Địa điểm: CEGEP de St-Laurent, Salle Émile-Legault
625 Chemin Ste-Croix, St-Laurent, QC H4L

Thời gian : Thứ Bảy 28 tháng 09 năm 2019 từ 10g đến 18g

2- Bác sĩ Đào Bá Ngọc cũng thông báo cho Ban Bầu cử quyết định rút tên ứng cử Ban Chấp hành trong chức vụ Thụ ủy Liên Danh 2.

Chúng tôi cũng nhận được văn thư của Nha sĩ Nguyễn Ngọc Nga cho biết Bà sẽ thay thế Bác Sĩ Ngọc trong chức vụ Thụ Ủy và Luật Sư Nguyễn Thị Bạch Tuyết thay thế Bà.

3- Danh-sách các ứng cử viên trong ngày Đại-hội Bầu cử 28/09/2019

Ban Giám Sát: (theo thứ tự ngày nộp đơn)

  1. Ông Nguyễn Như Thành
  2. Ông Nguyễn An Lạc
  3. Ông Lê Tân Dân
  4. Ông Trần Đình Thắng
  5. Ông Nguyễn Viết Hải

Ông Nguyễn Đình Cường đã thông-báo rút tên ứng cử giám sát viên vào ngày 09-06-2019 và bằng văn-thư sau đó.

Ban Chấp Hành

Liên danh I Liên danh II
Thụ ủy & Chủ tịch Trần Quốc Túy Nguyễn Ngọc Nga
Phó Chủ tịch Nội vụ Cấn Thị Bích Ngọc Phạm Đăng Hưng
Phó Chủ tịch Ngoại vụ Dương Đình Huy Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Tổng Thư ký Đỗ Quốc Bảo Lê Hoàng Châu
Thủ quỹ Hà Tuấn Chương Nguyễn Hữu Hùng

Trân trọng kính mời quí hội viên hợp lệ tham dự đông đủ ngày Đại hội.

Montréal ngày 26 tháng 08 năm 2019

Ủy Ban Bầu Cử
Trần Văn Dũng
Vũ Văn Thái
Vương Thị Cúc

Kangen Ngoc Trang – After post
X