Saturday , September 21 2019

Thông Cáo Về Ngày Đại Hội Bầu Cử

VT số: 2019-08-001 TM/BGSBCH/VN

THÔNG CÁO

VỀ NGÀY ĐẠI HỘI BẦU CỬ

Thưa quý hội viên cử tri,

Ban Chấp Hành kiêm nhiệm Ban Tổ Chức Bầu Cử trân trọng thông báo cùng quý hôi viên hợp lệ các chi tiết liên quan đến ngày Đại Hội Bầu Cử như sau :

1- Ngày giờ và địa điểm

Ngày giờ : Thứ Bảy 28-09-2019 từ 09 giờ đến khoảng 18 giờ.

Địa điểm : CEGEP de Saint-Laurent
625, Chemin Sainte-Croix, Saint Laurent, QC H4L 3X7
( 625 là cổng chính, vào cổng có địa chỉ số 613, salle Émile Legault)

Từ trạm métro Du Collège, đi bộ đến địa điểm độ 5 phút.
Đậu xe trong parking phải trả $6.00. Có thể đậu xe miễn phí trên lề đường trước mặt và các đường lân cận.

2- Vài điểm xin cử tri lưu ý

 • Văn phòng Cộng Đồng sẽ gởi thơ mời tham dự bầu cử và giấy ủy quyền đến các hội viên hợp lệ để sử dụng nếu cần.
 • Hội viên các năm trước phải hợp thức hóa tình trạng 2 tuần trước ngày bầu cử (tức trước ngày 14/09/2019). Không nhận đóng niên liễm vào ngày bầu cử.
 • Ban Chấp Hành vẫn tiếp tục nhận đơn xin gia nhập hội viên, tuy nhiên kể tử ngày ra thông cáo nầy đến ngày bầu cử, các hội viên nầy không có quyền bầu cử. Số hội viên hợp lệ sẽ được niêm yết tại văn phòng Cộng Đồng ngày 14/09/2019.
 • Công việc kiểm soát, phát phiếu bầu sẽ do nhân viên văn phòng và thiện nguyện viên đảm trách. Các liên danh và ứng cử viên có thể quan sát và khiếu nại với Ủy Ban bầu cử nếu có chuyện bất bình thường.
 • Xin quý hội viên xuất trình một thẻ tùy thân có hình và ngày sinh (thí dụ: thẻ mặt trời, bằng lái xe…) và theo nội quy phải từ 18 tuổi trở lên.

3- Chương trình tổng quát ngày Đại hội Bầu cử

09g – 11g45:

 • Ghi danh nhận phiếu bầu

Phần 1: Thủ tục mãn nhiệm kỳ BGS và BCH niên khóa 2017-2019

10g30 – 11g45:

 • Triệu tập đại hội khoáng đai (khi có túc số hợp lệ)
 • Tường trình hoạt động của BGS và BCH nhiệm kỳ 2017-2019
 • Chất vấn và trả lời
 • Đại hội tạm ngưng để ăn trưa và tái nhóm lúc 13g30

11g45:

 • Ăn trưa (Ban tổ chức cung cấp phần ăn và nước uống cho các cử tri có mặt lúc bắt đầu ăn trưa)

12g15 – 13g 30:

 • Tiếp tục ghi danh (chấm dứt ghi danh lúc 13 giờ30 khi đại hội tái nhóm, phần 2 của Đại Hội)

Phần 2:

13h30 – khoảng 18g:

Đại Hội tái nhóm: Diễn tiến cuộc bầu cử Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-2021

Chúng tôi ước mong quý cử tri có mặt đông đủ vào ngày Đại hội Bầu cử.

Trân trọng kính chào quý đồng hương.

Montréal ngày 26 tháng 08 năm 2019

BS Đào Bá Ngọc
Chủ Tịch Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2019
Kiêm Trưởng Ban Tổ chức Bầu cử

1 Year – Kangen Water
X