Saturday , September 21 2019

Thông Cáo của Ủy Ban Bầu Cử

VT số: 2019-05-001 TC/ĐHĐBC/VN

THÔNG CÁO

Nhắc lại ngày hạn chót nộp đơn và
ngày Đại Hội Đồng bầu cử cho nhiệm kỳ 2019-2021

 

Được bổ nhiệm bởi Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, uỷ ban bầu cử chúng tôi gồm có :

BS Trần Văn Dũng, Trưởng ban bầu cử
GS Vũ Văn Thái, Phụ tá trưởng ban bầu cử
Bà Vương Thị Cúc, Thư ký ban bầu cử

Xin trân trọng thông báo với quý hội viên hợp lệ thời hạn chót nộp đơn cho buổi bầu cử:

Giám Sát viên (đơn danh)
Ban Chấp Hành (liên danh)

là ngày thứ bảy, 25 tháng 5 năm 2019 vào lúc 15g00 tại trụ sở Cộng Đồng.

Và ngày Đại Hội Đồng bầu cử cho nhiệm kỳ 2019-2021 là :

Chủ Nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019, vào lúc 16g00
Tại phòng Đại sảnh Trụ sở Cộng Đồng
6767 Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3S 2T6

Ủy ban bầu cử chúng tôi kính mời quý hội viên hợp lệ tham dự thật đông đảo.

Montréal, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Ủy Ban Bầu Cử cho Đại Hội Đồng 2019

Kangen Ngoc Trang – After post
X