Menu

Việt Nam công bố nguyên nhân cá chết

RFA Tiếng Việt – Chính phủ Việt Nam công bố nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở miền Trung, và phản ứng của dư luận.

X