Menu

Tiệc từ giả anh Dương Tâm Chí

Giả từ anh Dương Tâm Chí

Sau một năm làm việc cùng nhau trong tinh thần đoàn kết và xây dựng, chúng tôi nhận được tin không biết nên nói là vui hay buồn. Đó là anh Dương Tâm Chí đã nhận việc mới và sẽ đi Cameroun trong vài tuần tới. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề anh sẽ sang đó giúp họ xây dựng một nhà máy thủy điện. Chắc là anh rất vui vì lại được dịp tung hoành cho thỏa chí tang bồng. Nhưng với CĐ thì một mặt chúng tôi vui mừng cho anh có được cơ hội tốt và thú vị, mặt khác qua một năm cùng làm việc với nhau, anh em bắt đầu hiểu tính ý nhau, thấy như chụng một gia đình với nhau thì đây là một mất mát không nhỏ.

Hôm 25/06/2016 vừa qua là tiệc chia tay của Ban Chấp hành, Ban Giám Sát và Ban Tư Vấn cùng anh tại tư gia của anh. Mỗi người mang tới một món để cùng nhau chia sẻ. Anh Chủ Tịch đã không cầm được nước mắt khi nói lên lời cảm ơn. Thật ra anh Chí đã có công đóng góp với CĐ trong rất nhiều năm, chỉ năm vừa qua là anh có nhận chức vụ chính thức là Tổng Thư Ký mà thôi. Vậy là năm nay phần trang trí sân khấu ngày Tết, cũng như chuẩn bị thư mời và rất nhiều việc khác của anh phải chờ tay người giúp.

Chúng ta mừng anh toại ý, chúc anh nhiều may mắn trên đường đi phía trước. Anh từ giả chúng ta ra đi trong nỗi ngậm ngùi nhưng đầm ấm của tình anh em cùng phục vụ cho một mục đích chung. Dù ở nơi nào hy vọng anh cũng sẽ nhớ đến thời gian cùng làm việc với BCH nhiệm kỳ 2015-2017 với lòng hãnh diện và quý mến.

Giả từ anh Chí, chúc anh may mắn…
BXM

X