Monday , June 18 2018
Home / Chuyên Mục / Thuyền Nhân Việt Nam / Thuyền nhân Việt Nam, một chương sử bi thương – Vượt Biên

Thuyền nhân Việt Nam, một chương sử bi thương – Vượt Biên

Trên dưới 30 năm trước, toàn thế giới đã phải đặc biệt chú tâm đến Việt Nam, nơi mà hàng ngàn và hàng ngàn con người quyết tâm rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình, tài sản và kỷ niệm, để vượt biển ra đi trên những con tàu mong manh chưa biết đi đâu về đâu và chấp nhận mọi hiểm nguy trên biển.

Check Also

Kỷ Niệm 35 Năm Tàu Cap Anamur Ra Khơi Cứu Thuyền Nhân Việt Nam Vượt Biển Tìm Tự Do

0 0 0 0 00shares

X