Sunday , October 21 2018

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trao Huy Chương của Thượng Viện Canada cho Bs. Đào Bá Ngọc

Nhân dịp 150 năm của Canada, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải thay mặt Thượng Viện Canada trao huy chương của Thượng Viện cho Bs Đào Bá Ngọc, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal.

X