Monday , June 18 2018
Home / Sinh Hoạt / Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trao Huy Chương của Thượng Viện Canada cho Bs. Đào Bá Ngọc

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trao Huy Chương của Thượng Viện Canada cho Bs. Đào Bá Ngọc

Nhân dịp 150 năm của Canada, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải thay mặt Thượng Viện Canada trao huy chương của Thượng Viện cho Bs Đào Bá Ngọc, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal.

Check Also

Thư Ngõ Kính Gửi Ngài Thủ Tướng Justin Trudeau

Thư Ngõ Kính Gửi Ngài Thủ Tướng Justin Trudeau - Chủ đề: Phiên họp đặc biệt với Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam nhân dịp Hội Nghị G7.

X